2022-03-02

EFPA ändrar sig om Ukraina

Psykologförbundet har tydligt tagit ställning för Ukraina och mot Ryssland och angreppet på demokratin. Men EFPA – den europeiska psykologföreningens organisation, ville först inte göra något ställningstagande, men har efter kritiken nu gjort det.

Förra veckan uttryckte Psykologförbundet solidaritet för Ukraina och angreppet på vår gemensamma demokrati. Men i Bryssel, på EFPA:s huvudkontor (European Federation of Psychologists' Associations), var tongångarna inledningsvis mer försiktiga i uttalandet om kriget i Ukraina (men EFPA har nu ändrat sig och det nya uttalandet går att läsa här).

"Som en icke-politisk, icke-aktivistisk organisation är vi framför allt oroade över krisens allvarliga psykologiska konsekvenser. Det är vår förhoppning att psykologi, både som vetenskap och profession, ska tillämpas för att sätta gemensamma värderingar och intressen över dem som skiljer, och för att ge psykologiskt stöd och stöd", skrev EFPA.

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor skickade då ett mail till EFPA för att få en förklaring till yttrandet, vilket även Psykologtidningen berättat om.

”Som jag förstår det har inte EFPA för avsikt att ändra sitt uttalande”, skriver hon i mailet.

Men några dagar senare reviderade alltså EFPA sitt uttalande som går att läsa här.

Nyheter

Information about supplementary education for psychologists with a foreign license

2022-06-17

There are three supplementary education alternatives for psychologists with a foreign education a...

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-25

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Studieförbunden redo att erbjuda undervisning i svenska för ukrainare på flykt

2022-04-11

Studieförbunden lärde ut svenska från dag ett under flyktingmottagandet år 2015. Nu står de redo...

Information concerning licence for psychologists from Ukraine

2022-04-07

You must have a licence to work as a psychologist in Sweden. A licence, (“legitimation”) in Swedi...

Psykologförbundet välkomnade psykologer på flykt

2022-04-05

Ett 15-tal psykologer på flykt från kriget i Ukraina dök upp på Psykologförbundets möte där det...