2022-03-08

Hjälporganisationer på plats i Ukraina

Psykologförbundet har ingen egen insamling till förmån för Ukraina. Däremot finns det många etablerade insamlingsorganisationer som är på plats i landet eller närområdet för att hjälpa de drabbade.

Röda korset

Ukraina är Röda korsets tionde största insats i världen. 600 anställda finns fördelade på sex kontor över hela Ukraina på båda sidor om kontaktlinjen. Röda korset reparerar såväl vattenanläggningar som infrastruktur i landet och levererar medicinsk utrustning.

Sos barnbyar

SOS Barnbyars fokus är att trygga barnen. De har hittills evakuerat 120 barn och familjer från Luhansk och Brovary i mitten av februari.

Unicef

  • Unicef är på plats i Ukraina där de hjälper barn och familjer vars liv hotas av stridigheterna.

  • Skolor och vattensystem har skadats av stridigheterna och hundratusentals barn är traumatiserade under den åtta års långa konflikten.

  • Unicef arbetar för att barnen och deras familjer får akut sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten och psykosocialt stöd.

Rädda barnen

  • Ordnar tak över huvudet och trygga platser för barn och deras familjer.

  • Kontantbidrag så att familjer kan köpa det allra nödvändigaste

  • Psykologiskt stöd till barn för att bearbeta traumatiska upplevelser

  • Trygga platser där barn kan leka och på olika sätt fortsätta sin skolgång.
Nyheter

Information about supplementary education for psychologists with a foreign license

2022-06-17

There are three supplementary education alternatives for psychologists with a foreign education a...

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-25

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Studieförbunden redo att erbjuda undervisning i svenska för ukrainare på flykt

2022-04-11

Studieförbunden lärde ut svenska från dag ett under flyktingmottagandet år 2015. Nu står de redo...

Information concerning licence for psychologists from Ukraine

2022-04-07

You must have a licence to work as a psychologist in Sweden. A licence, (“legitimation”) in Swedi...

Psykologförbundet välkomnade psykologer på flykt

2022-04-05

Ett 15-tal psykologer på flykt från kriget i Ukraina dök upp på Psykologförbundets möte där det...