2022-04-05

Psykologförbundet välkomnade psykologer på flykt

Ett 15-tal psykologer på flykt från kriget i Ukraina dök upp på Psykologförbundets möte där det bjöds på fika. Förbundet fick många frågor om legitimation i Sverige och hur man kan hjälpa till ideellt.

Den första april anordnade Psykologförbundet ett möte för psykologer på flykt från Ukraina för att de skulle få chansen att träffa kollegor och få svar på frågor från förbundets personal. Frågor som dök upp var exempelvis hur man skaffar legitimation för att jobba som psykolog i Sverige och hur man kan engagera sig för att hjälpa till. Psykologförbundet kommer anordna fler träffar för att ge möjlighet till ett kollegialt sammanhang, samt lägga upp relevant information på engelska löpande på hemsidan.

Nyheter

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-25

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Studieförbunden redo att erbjuda undervisning i svenska för ukrainare på flykt

2022-04-11

Studieförbunden lärde ut svenska från dag ett under flyktingmottagandet år 2015. Nu står de redo...

Information concerning licence for psychologists from Ukraine

2022-04-07

You must have a licence to work as a psychologist in Sweden. A licence, (“legitimation”) in Swedi...

Psykologförbundet välkomnade psykologer på flykt

2022-04-05

Ett 15-tal psykologer på flykt från kriget i Ukraina dök upp på Psykologförbundets möte där det...

Psykologförbundet bjuder in psykologer på flykt till möte 1 april

2022-03-29

Utifrån den situation som råder i Ukraina bjuder Sveriges Psykologförbund in psykologer på flykt...