2022-04-11

Studieförbunden redo att erbjuda undervisning i svenska för ukrainare på flykt

Studieförbunden lärde ut svenska från dag ett under flyktingmottagandet år 2015. Nu står de redo tillsammans med föreningar och samfund att möta de som flyr från Ukraina. Det skriver representanter för branschorganisationen Studieförbunden i en debattartikel i Altinget.

Nyheter

Psychologist refugees physical meeting 2 september

2022-09-01

Due to the situation in Ukraine, the Swedish Psychological Association would like to invite...

Psykologer påbörjar insamling till förmån för Ukraina

2022-06-28

Insamlingen sker på initaitiv av NPA, National Psychological Association of Ukraine, i syfte att...

Information about supplementary education for psychologists with a foreign license

2022-06-17

There are three supplementary education alternatives for psychologists with a foreign education a...

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-25

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Studieförbunden redo att erbjuda undervisning i svenska för ukrainare på flykt

2022-04-11

Studieförbunden lärde ut svenska från dag ett under flyktingmottagandet år 2015. Nu står de redo...