2022-04-11

Studieförbunden redo att erbjuda undervisning i svenska för ukrainare på flykt

Studieförbunden lärde ut svenska från dag ett under flyktingmottagandet år 2015. Nu står de redo tillsammans med föreningar och samfund att möta de som flyr från Ukraina. Det skriver representanter för branschorganisationen Studieförbunden i en debattartikel i Altinget.

Nyheter

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-25

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Studieförbunden redo att erbjuda undervisning i svenska för ukrainare på flykt

2022-04-11

Studieförbunden lärde ut svenska från dag ett under flyktingmottagandet år 2015. Nu står de redo...

Information concerning licence for psychologists from Ukraine

2022-04-07

You must have a licence to work as a psychologist in Sweden. A licence, (“legitimation”) in Swedi...

Psykologförbundet välkomnade psykologer på flykt

2022-04-05

Ett 15-tal psykologer på flykt från kriget i Ukraina dök upp på Psykologförbundets möte där det...

Psykologförbundet bjuder in psykologer på flykt till möte 1 april

2022-03-29

Utifrån den situation som råder i Ukraina bjuder Sveriges Psykologförbund in psykologer på flykt...