2022-03-08

Vad gäller för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal vid höjd beredskap?

Reglerna om vilka tjänstgöringsskyldigheter legitimerade yrkesutövare har utgår från lagen om totalförsvarsplikt.

Totalförsvarsplikten omfattar alla medborgare och bosatta i Sverige som är mellan 16 och 70 år. Den är uppdelad i tre delar, värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Den gäller inte bara militärt försvar utan kan också gälla vid till exempel naturkatastrofer.

De som är värnpliktiga och civilpliktiga utbildas inom försvaret, värnpliktiga som militärer och civilpliktiga med civila uppgifter, som t.ex. hälso- och sjukvårdspersonal. Värnpliktiga och civilpliktiga krigsplaceras efter utbildningen.

Allmän tjänsteplikt innebär att man fullgör civila uppgifter som är viktiga för totalförsvaret. Det kan innebära att man fullgör sina vanliga arbetsuppgifter i sin vanliga anställning som hälso- och sjukvårdspersonal eller att man blir anvisad andra arbetsuppgifter av en myndighet. Krigsplacering kan här göras av en arbetsgivare, så att man blir krigsplacerad i sin vanliga anställning i till exempel en region..

Civilplikt och allmän tjänsteplikt är vilande just nu. För att civilplikt och allmän tjänsteplikt ska bli aktuella krävs att regeringen fattar särskilda beslut om det, vilket kan göras vid höjd beredskap.

Krigsplacering utgör framförallt ett planeringsverktyg för totalförsvaret.

Läs mer om totalförsvarsplikten här:


 

Nyheter

Psychologist refugees physical meeting 2 september

2022-09-01

Due to the situation in Ukraine, the Swedish Psychological Association would like to invite...

Psykologer påbörjar insamling till förmån för Ukraina

2022-06-28

Insamlingen sker på initaitiv av NPA, National Psychological Association of Ukraine, i syfte att...

Information about supplementary education for psychologists with a foreign license

2022-06-17

There are three supplementary education alternatives for psychologists with a foreign education a...

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-25

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Studieförbunden redo att erbjuda undervisning i svenska för ukrainare på flykt

2022-04-11

Studieförbunden lärde ut svenska från dag ett under flyktingmottagandet år 2015. Nu står de redo...