Information gällande Coronavirus och covid-19

Coronavirusets spridning i Sverige och omvärlden skapar oro och Sveriges Psykologförbund följer noga utvecklingen samt myndigheternas rekommendationer. Här har vi sammanställt information och svar på vanligt förekommande frågor. Med tanke på smittspridningens omfattning kan informationen uppdateras vid ändrade rekommendationer.

Covid-19 är sedan februari 2022 inte längre klassat som allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Arbetsgivare ska informera anställda om vad som gäller och vilka åtgärder som krävs.

Informationen på dessa sidor nedan är från pandemins utbrott våren 2020.

Här finns information för dig som är:

Frågor & svar om covid-19

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Vad innebär reglerna om korttidsarbete?

2020-11-26

Har du frågor du inte hittar svar på i vår sammanställning?

Kontakta medlemsrådgivningen.

Telefon: 08-567 06 400
Öppettider: Måndag-fredag 09.00-12.00

E-post: 
medlemsradgivningen@psykologforbundet.se

 

Hur hanterar man oro kopplat till Coronavirus covid-19

En del känner oro över sig själv och sina anhöriga - andra funderar inte alls så mycket på det nya. Alla människor reagerar på olika sätt när en ny sjukdom upptäcks

Psykolog- och psykoterapeut Charlotte Therup Svedenlöf är Psykologförbundets representant I EFPA:s (European Federation of Psychologists´ Association) Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma. Här berättar hon om vanliga tankar gällande covid-19 och ger strategier för hur man kan bemöta dem.