Information gällande Coronavirus och covid-19

Coronavirusets spridning i Sverige och omvärlden skapar oro och Sveriges Psykologförbund följer noga utvecklingen samt myndigheternas rekommendationer. Här har vi sammanställt information och svar på vanligt förekommande frågor. Med tanke på smittspridningens omfattning kan informationen uppdateras vid ändrade rekommendationer.

Covid-19 är klassat som allmän- och samhällsfarlig sjukdom och för att minimera risken för smittspridning ska arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. Riskbedömningen ska innehålla en plan för hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Arbetsgivare ska informera anställda om vad som gäller och vilka åtgärder som krävs.

Här finns information för dig som är:

Frågor & svar om covid-19

Min chef har frågat om jag vill ändra min semester, är det något jag ska tänka på om det?

2020-04-23

Kan arbetsgivaren avbryta min semester om jag påbörjat den?

2020-04-22

Kan arbetsgivaren återkalla semestern om jag fått den beviljad?

2020-04-22

När har jag rätt att få min semesterledighet?

2020-04-22

När ska arbetsgivaren lämna besked om min sommarsemester?

2020-04-22

Aktuellt med anledning av covid-19

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Har du frågor du inte hittar svar på i vår sammanställning?

Kontakta medlemsrådgivningen.

Telefon: 08-567 06 400
Öppettider: Måndag-fredag 09.00-12.00

E-post: 
medlemsradgivningen
@psykologforbundet.se

 

Hur hanterar man oro kopplat till Coronavirus covid-19

En del känner oro över sig själv och sina anhöriga - andra funderar inte alls så mycket på det nya. Alla människor reagerar på olika sätt när en ny sjukdom upptäcks

Psykolog- och psykoterapeut Charlotte Therup Svedenlöf är Psykologförbundets representant I EFPA:s (European Federation of Psychologists´ Association) Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma. Här berättar hon om vanliga tankar gällande covid-19 och ger strategier för hur man kan bemöta dem.