Ansök om certifikat

Du ansöker om certifikatet genom att:

  • läsa och förstå Yrkesetiska principer för psykologer i Norden 
  • fylla i ansökningsformuläret nedan
  • betala avgiften som faktureras när du skickat in formuläret. Avgiften är 1000 kronor för medlemmar i Sveriges Psykologförbund och 4000 kronor för icke medlemmar.

Innan du börjar fylla i ansökningsformuläret nedan är det viktigt att du läst och förstått:

 

Ansökan

Arbetsgivare

Kontaktinformation (privat)

Kontaktinformation

En kontaktadress ska vara synlig för dem som söker i EuroPsy registret. Du väljer om det ska vara din adress till arbete eller privat adress. Ange nedan vilken adress som ska vara synlig

Utbildning

Yrkesroll

Legitimerad psykolog
Akademisk titel

Etiska principer & personuppgiftshantering

Etiska principer
Jag har tagit del av hur hanteringen av personuppgifter sker i ”Personuppgiftspolicy – vid ansökningar om och innehav av EuroPsy-certifikat”