Certifikatansökan

Du kan få certifikatet utfärdat inom två arbetsområden

En förutsättning är att du har haft handledning under minst ett års tid inom respektive område och det är därför viktigt att du bifogar dokumentation som intygar detta för båda inriktningarna när du skickar in din ansökan.

Din arbetsgivare

Din privata kontaktinformation

En kontaktadress ska vara synlig för dem som söker i EuroPsy registret. Du väljer om det ska vara din adress till arbete eller privat adress. Ange nedan vilken adress som ska vara synlig

Din utbildning

Din yrkesroll

Legitimerad psykolog
Akademisk titel

Ansök om certifikat inom ett eller två arbetsområden
Är du utbildad i Sverige, har svensk psykologlegitimation och söker certifikat inom det område du gjort din PTP behöver du inte bifoga någon dokumentation på handledning.

Vill du samtidigt ansöka om certifikat inom ett ytterligare område förutsätter det att du haft handledning under minst ett års tid inom området och det är därför viktigt att du bifogar dokumentation som intygar detta när du skickar in din ansökan. 

Markera de yrkesområden du önskar certifikat inom (du kan max välja två st)

Etiska principer & personuppgiftshantering

Etiska principer
Jag har tagit del av hur hanteringen av personuppgifter sker i ”Personuppgiftspolicy – vid ansökningar om och innehav av EuroPsy-certifikat”