Kontakt

För frågor om EuroPsy i Sverige

 

Ulrika Eskner Skoger
E-post: ulrika.esknerskoger@psykologforbundet.se
Telefon: 08-56706477

För frågor om EuroPsy mellan europeiska länder 

europsy@efpa.eu