Kontakt

För frågor om EuroPsy i Sverige

 

Nora Choque-Olsson 
E-post: nora.choqueolsson@psykologforbundet.se
Telefon: 08-56706477

För frågor om EuroPsy mellan europeiska länder 

europsy@efpa.eu