Kontakt

För frågor om EuroPsy i Sverige

 

Martin Björklind
E-post: martin.bjorklind@psykologforbundet.se
Telefon: 070- 689 64 11

För frågor om EuroPsy mellan europeiska länder 

europsy@efpa.eu