Verksamhetsområden

Psykologer arbetar inom många olika områden och därför delar EuroPsy in disciplinen i verksamhetsområden inom vilka psykologer kan ha särskild kompetens.

Dessa verksamhetsområden är:

  • Klinisk psykologi
  • Arbets- och organisationspsykologi
  • Pedagogisk psykologi

Det finns också möjlighet att specificera andra områden som psykologen är verksam inom, som t.ex. militärpsykologi, trafikpsykologi, idrottspsykologi, etc.