Psykologtidningen nr 6/12 2012-08-14

Arbetstid Är mitt anställningsavtal giltigt?"

Hej! Jag har fått ett anställningsavtal där det står att jag ska jobba heltid 37,5 timme per vecka. Jag trodde heltid innebar 40 timmar per vecka. Detta har gjort mig fundersam. Jag tror att arbetsgivaren har kollektivavtal. Är mitt avtal giltigt?

Svar:

Arbetstiden regleras i första hand genom arbetstidslagen (ATL) och EU:s arbetstidsdirektiv och i andra hand genom kollektivavtal. Enligt ATL § 5 är arbetsveckan normalt 40 timmar för heltidsanställd personal. När det behövs på grund av arbetets natur eller arbetsförhållanden i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar/ veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor. Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället. Lagen innehåller dock ingen regel om högsta arbetstid per dygn.

När Sverige genomförde EU:s arbetstidsdirektiv i ATL kom den sammanlagda arbetstiden (inklusive jourtid, övertid med mera) under varje period om sju dagar att uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader, enligt ATL § 10 b. I anställningsavtalet får avtal träffas om kortare arbetstid än 40 timmar men inte längre, om inte längre arbetstid medges i ett på arbetsplatsen gällande kollektivavtal.

Det finns många kollektivavtal på arbetsmarknaden som reglerar en annan arbetstid än 40 timmar/vecka. Utifrån ovanstående förefaller ditt anställningsavtal vara riktigt. Som vi har belyst i denna spalt (nr 10/2012) ska arbetsgivare enligt LAS § 6 c upplysa arbetstagaren om vilka anställningsvillkor, däribland arbetstid, som gäller. Ersättningsbelopp regleras inte i ATL, utan oftast i kollektivavtal.

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...