Psykologförbundets förhandlingsavdelning 2013-04-19

Finns det olika fackliga förhandlingar?

Jag har hört att det finns olika slags fackliga förhandlingar, stämmer det?

SVAR:

Inom arbetsrätten kan man i huvudsak prata om tre olika förhandlingar;
- samverkansförhandlingar,
- kollektivavtalsförhandlingar
- tvisteförhandlingar.

Samverkansförhandlingar handlar om inflytande och påverkan. I dessa förhandlingar blir parterna antingen eniga eller oeniga. Det finns inga sanktioner kopplade till en oenighet utan i de frågor parterna är oeniga bestämmer arbetsgivaren hur den vill hantera frågan efter genomförd förhandling. Det finns alltså inget juridiskt rätt eller fel och ingen instans som kan pröva de frågor som behandlas inom ramen för en sådan här förhandling.

Samverkansförhandlingar behandlas oftast inom ramen för samverkan där våra lokala förtroendevalda har en avgörande betydelse. Oenighet i en lokal förhandling kan i vissa fall föras till en central förhandling.

Kollektivavtalsförhandlingar är, som namnet antyder, förhandlingar som syftar till att träffa ett kollektivavtal. Kan parterna inte komma överens om vilka villkor som ska gälla kan endera parten i vissa fall vidta olika former av stridsåtgärder för att utöva påtryckning mot den andra parten. Exempel på sådana åtgärder är strejk, blockad eller lockout.

Tvisteförhandlingar handlar om tolkning eller tillämpning av lagar eller avtal. Till skillnad från ovanstående förhandlingar finns det olika rättsliga sanktioner, exempelvis skadestånd, kopplade till ärendena för det fall parterna inte kommer överens. I slutändan kan även, i vissa fall, Arbetsdomstolen avgöra vad som är juridiskt rätt eller fel.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...