Psykologtidningen nr 7 2013-09-12

Förmåner eller löneökning

Kan löneförmåner vara ett alternativ till löneförhöjning? Och vad ska jag tänka på i så fall?

Ska du förhandla din lön så kan förmåneribland vara ett bra komplement. Ibland, när en löneförhandling har”kört fast”, upplever vissa att det ändå går att komma en liten bit till om man för in diskussionen på löneförmåner också.Exempel på förmåner som kan vara aktuella är hemservice/städhjälp, tidningsprenumerationer, rikskuponger/subventionerad lunch, pensionslösningar, rabatter, tjänstebil, parkeringsplats, försäkringar eller längre semester.

Förmåner är som regel skattepliktiga. Det beror på att de betraktas som en ersättning för utfört arbete. Ett undantag från detta är sådant som bruka kallas personalvårdsförmåner som inte beskattas. Det som utmärker personalvårdsförmånerna är att alla anställda ska ha samma möjlighet att få dessa förmåner och att det ska gå att utnyttjadem på arbetsplatsen.

Förmånerna får heller inte utgöra någon ersättning för utfört arbete, utan ses mer som trivselskapande åtgärder. Förfriskningar, friskvårdsbidrag eller ersättningtill motionskort räkas hit. Friföretagshälsovård, grupplivförsäkring,och personalrabatter är också normalt skattefritt.

Men står du i valet mellan en löneökning eller en förmån, eller för du diskussioner med din arbetsgivare om attbyta ut en del av lönen mot en förmån– så fundera noga. Förmånerna kan förvisso ge flexibilitet och bekvämlighet, men det är också viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser de medför för exempelvis din skatt, sjukpenning och pension.

Om ni kommer överens om ett bruttolöneavdrag innebär det i praktikenen lönesänkning som kompensation för förmånen. Och när ett bruttolöneavdrag tillämpas innebär det att det är den nya, lägre lönen som ska utgöra underlag för beräkning avden pensionsgrundande inkomstensamt underlag för sjukpenning, föräldrapenning och andra förmåner från socialförsäkringen.

Om du tjänar under 7,5 prisbasbelopp (det vill säga 333 700 kronor år 2013) kan ett bruttolöneavdrag bland annat ge dig:

  • lägre sjukpenning från försäkringskassan från och med 15:e dagen,
  • lägre närståendepenning,
  • lägre ersättning vid vård av sjukt barn,
  • lägre havandeskapspenning,
  • lägre pensionsgrundande inkomst.

Och om du tjänar under 10 prisbasbelopp så kan avdraget ge lägre föräldrapenning. Så fundera noga och värdera förmånenutifrån din egen situation och vadsom är viktigt för just dig. Och viktigastav allt – se till få er överenskommelseskriftligt !

Nyheter

"Kan jag kräva betyg av tidigare arbetsgivare?"

2017-05-02

FRÅGA: Jag har nyligen avslutat min anställning men glömde bort frågan om betyg. Kan jag begära a...

Hur lång är min uppsägningstid?

2017-02-02

FRÅGA: Jag har nyligen blivit erbjuden ett nytt jobb och önskar omgående sluta hos min nuvarande...

"Acceptera aldrig muntliga löften"

2016-11-01

Även om ett muntligt avtal är bindande, exempelvis om anställningsform, kan det i efterhand vara...

”Vem gör mitt jobb när jag jobbar fackligt?”

2016-08-24

Fråga: Jag funderar på att bli förtroendevald på min arbetsplats, men undrar hur jag ska få tid...

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...