Psykologtidningen 4/13 2013-05-02

Fråga om graviditet kan vara diskriminering

Är det tillåtet att i en anställningsintervju fråga om den sökande planerar att bli gravid eller tänker vara föräldraledig?

Det är inte förbjudet enligt lag att ställa frågor om graviditet och föräldraledighet i en anställningsintervju så länge svaren inte används för att diskriminera eller missgynna, det vill säga så länge svaret inte påverkar arbetsgivarens anställningsbeslut negativt för den sökande.

Om svaret påverkar rekryteringen kan det vara fråga om könsdiskriminering och/eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen. En sådan fråga kan dock påverka den sökande vid en anställningsintervju negativt eftersom det kan vara svårt att veta vad man ska svara, exempelvis om man är rädd för att ett jakande svar kan leda till att man blir sämre behandlad. Det kan i sin tur leda till osäkerhet.

Om frågan enbart ställs till kvinnor kan förhållningssättet och själva bemötandet vara könsdiskriminering. Samma frågor bör därför ställas till samtliga sökande oavsett kön.

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...