Psykologtidningen 9/14 2014-11-10

Handfasta råd till en blivande chef

Jag är erbjuden en chefstjänst och undrar nu om det finns några fällor som man kan undvika att gå i?

Leif Pilvång
Leif Pilvång,
ombudsman

Ett stort grattis till att du har blivit erbjuden en chefstjänst. Psykologer har en bra grund att stå på för att vara chef. Nyckelordet kring chefskap är ”förtroende”. Skriftligt avtal där lön och andra anställningsvillkor deklareras är också en viktig förutsättning. Skickar även med några handfasta råd Kunskap är viktigt för att lyckas i rollen som chef.

Alla anställningar bygger på förtroende, som psykolog kanske i högre utsträckning och för en chef är det än viktigare. Brist på förtroende gör det troligtvis omöjligt att fortsätta som chef. Det har hänt att arbetsgivare letar fel och brister hos den som man har tappat förtroendet för, så att de kan få grund för uppsägning. Då är det bättre att ni redan nu blir överens om vad som ska gälla om situationen uppstår.

Det finns olika sätt att lösa en sådan situation, exempelvis avgångsvederlag eller omplacering. Om du har arbetat som medarbetare i organisationen, kan det vara svårt att gå tillbaka i den rollen. Många chefer upplever det svårt att jobba kvar då situationen uppstår, så för en del är det bäst att anställningen upphör snarast möjligt.

Möjligheterna till omplacering kan vara små, och då kan avgångsvederlag vara ett alternativ. Anställningen upphör och du får tid att hitta ett nytt arbete utan ekonomisk förlust. Antingen som ett fast belopp som utgår när anställningen upphör och som indexregleras eller att lön och ett genomsnitt av övriga förmåner utgår efter det att anställningen upphört. En lägsta nivå borde vara att avgångsvederlagen ger en oförändrad inkomstnivå under 12 månader efter det att anställningen har upphört.

Omplacering är ett bra alternativ om förutsättningarna är de rätta. Finns det en plan för detta så borde det gå. Vad händer med lönen/tillägget om du inte längre är chef? Tar man bort tillägget, fryser man lönen, eller blir det en nedtrappning av lön?

Några handfasta råd till en blivande chef

Du tar på dig ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhetens mål och resultat. Kompetensutveckling behövs för att klara uppdraget. Ansvar och befogenheter måste förtydligas.

Antal underställda påverkar hur mycket tid som går till löne- och medarbetarsamtal samt övrig administration? Är det rimligt? Till detta kommer operativa sysslor också. Fyrtiotimmarsvecka gäller även om du avtalar bort din rätt till övertidsersättning.

Håll dig till det ni skriftligen har kommit överens om! Bli överens med din chef om hur dina extrainsatser ska kompenseras.
Tycker du något är oklart, så hör av dig till oss innan du skriver på avtalet.
Lycka till!

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Handfasta råd till en blivande chef

2014-11-10

Vad bör jag tänka på om jag blir erbjuden jobbet?

2014-09-12

Vad är skillnaden mellan flex- och övertid?

2014-06-03