Psykologtidningen 10/13 2013-12-06

Har jag rätt att vara tjänstledig för att pröva annat jobb?

Jag är en legitimerad psykolog sedan många år och arbetar inom landstinget. Nu har jag sökt en tjänst på ett privat företag. De erbjuder mig en provanställning. Är det något speciellt som jag bör tänka på?

Min presumtiva arbetsgivare tycker att jag ska söka tjänstledigt från min nuvarande. Har jag rätt att vara tjänstledig?

Leif Pilevång
Leif Pilevång,
Ombudsman

Dina frågor tangerar de som vi besvarade i Psykologtidningen nr 8/2011 och nr 2/2012, men frågorna är återkommande och viktiga, så de förtjänar att publiceras igen. Huvudregeln på svensk arbetsmarknad är tillsvidareanställning. Dock finns en möjlighet för arbetsgivaren att erbjuda provanställning.

I Lagen om anställningsskydd (LAS) ställs inga särskilda krav på när prövobehov ska anses föreligga, men trots det finns huvudregeln om tillsvidareanställning, så ett ”felaktigt” utnyttjande av provanställningar måste kunna anses som ett kringgående av LAS. Exempel på situationer då det kan vara aktuellt att provanställa är vid anställning av en arbetstagare som saknar tidigare erfarenhet, vid avsaknad av referenser från tidigare arbetsgivare eller i övrigt om det är motiverat.

I LAS regleras även arbetsgivarens skyldighet att ”snarast underrätta den berörda *) lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet”. Den lokala arbetstagarorganisationen kan då granska rimligheten i provanställningen. Det här missar många arbetsgivare, så ni som läser svaret kan kanske påminna arbetsgivaren om det när ni ska träffa överenskommelse om provanställning.

Mitt råd är att du inte ska acceptera en provanställningProvanställningen är en otryggare anställningsform. Du får fundera över om viljan att ha jobbet överväger den ökade risken i provanställningen. Du kan ta upp frågan om rimligheten med provanställningen med arbetsgivaren, men också med den lokala fackliga företrädaren.

Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt för att prova en anställning hos en annan arbetsgivare. Inte heller i AB finns detta reglerat. Med andra ord är det upp till arbetsgivarens goda vilja att medge tjänstledighet i det enskilda fallet. Om arbetsgivaren tidigare beviljat andra anställda tjänstledighet på denna grund kan det vara ett argument för fortsatt beviljande.

Om du får tjänstledigt för att prova på annat arbete, så kom samtidigt överens om hur långt i förväg du måste säga till om du vill komma tillbaka i förtid, då detta är oreglerat i lag och avtal. Är man föräldraledig eller studieledig, är det reglerat att det är en månad som gäller. Det kanske är rimligt även i ditt fall. Troligtvis har arbetsgivaren en vikarie på din plats som har en månads uppsägningstid.

Mitt råd är att du inte ska acceptera en provanställning. Du är prövad på arbetsmarknaden genom din långa anställningstid som psykolog inom landstinget. Det saknas därmed grund för en provanställning. Din presumtiva arbetsgivare får ta referenser från din nuvarande arbetsgivare. Får du tjänstledigt så kan du givetvis överväga om du ändå ska acceptera en provanställning.
*) Saknas lokal organisation, så är det vi på förbundskansliet som går in som lokal part.

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Handfasta råd till en blivande chef

2014-11-10

Vad bör jag tänka på om jag blir erbjuden jobbet?

2014-09-12

Vad är skillnaden mellan flex- och övertid?

2014-06-03