Psykologtidningen 7/15 2015-10-02

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra villkor, men har ingen psykologförening som tillvaratar våra intressen.
Vad krävs för att bilda en förening?

Leif Pilvång
Leif Pilvång,
ombudsman

På privat sektor har Sveriges Psykologförbund inget eget avtal, så att bilda en psykologförening på arbetsplatsen är inte lösningen. Vi har avtalet tillsammans med akademikerförbunden: Fysioterapeuterna, Akademikerförbundet SSR, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Naturvetarna, DIK-förbundet, SRAT, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Ingenjörer.Tillsammans ska ni bilda en akademikerförening.

Du är viktig för oss och för ditt företag. Du har en unik kompetens som företaget är i stort behov av, men det är också viktigt att du upplever att du arbetar under schyssta villkor och förhållanden. Därför är det viktigt att akademikerförbunden har en naturlig plats inom företaget. I och med att ni har flera arbetsplatser är det viktigt att det finns flera representanter. Ta fram intresserade på arbetsplatserna och meddela ombudsman vem/vilka som kan tänkas vara intresserade. Vi hjälper till med att bilda akademikerföreningen och att det utses en styrelse.

De lokala förhållandena och medlemmarnas önskemål är naturligtvis grunden för föreningens arbete. Styrelsen företräder alla medlemmar i akademikerföreningen och är part i förhandlingar med arbetsgivaren. Det som parterna träffat kollektivavtal om – eller det som framgår av enskilda anställningsavtal – är också de sakområden som fackliga förtroendevalda har att bevaka och påverka på medlemmarnas uppdrag.

Det kan till exempel gälla insyn och påverkan på verksamheten och på arbetsförhållanden, arbetstider, kompetensutvecklingsinsatser eller löner. Det kan innebära att bevaka och föra fram allmänna synpunkter om medlemmars arbetsvillkor, exempelvis arbetsorganisation, arbetsbelastning, bristande jämställdhet eller kränkande behandling av något slag. Det är viktigt att komma ihåg att inga avtal eller överenskommelser bör göras innan ni haft kontakt med förbundet!

Vi arbetar tillsammans för att starta akademikerföreningar och utbilda dem. Någon av oss centrala ombudsmän kommer att fungera som mentor för er i ert arbete. Om du känner dig frustrerad över din arbetsgivares återkommande förändringar, tveka inte, hör av dig till oss, så försöker vi att bilda en förening.

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...