Psykologtidningen 8/13 2013-10-10

Rättigheter som gravid PTP-are

Hej! Jag har precis påbörjat min PTP-tjänst inom landstinget. Jag är projektanställd med ett angivet slutdatum. Jag undrar vad som händer om jag skulle bli gravid under min PTP-tjänst?

Har arbetsgivaren skyldighet att låta mig avsluta min PTP-tjänst (även om mitt anställningskontrakt löper ut vid ett visst datum) eller kan jag bli nekad fortsatt anställning och därmed inte klara kraven för min PTP-tjänst?

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter som gravid PTP-are?

I lagen om anställningsskydd, LAS, är grunden att alla anställningsavtal gäller tillsvidare. Från den grunden finns ett antal undantag.

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas:
1) för allmän visstidsanställning
2) för vikariat
3) för säsongsarbete
4) när arbetstagaren har fyllt 67 år.

6 § Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader.Vårt kollektivavtal med SKL, Allmänna Bestämmelser (AB), innehåller i stort sett samma punkter. Sedan har vi Huvudöverenskommelsen, HÖK-T som innehåller följande skrivning om PTP:
”Psykolog med psykologexamen, som anställs speciellt för att fullgöra praktisk tjänstgöring för psykologlegitimation (PTP) får, oavsett vad 5 § LAS föreskriver, anställas på viss tid.”

Andra fakta om PTP-tjänstgöringen är att den fullgörs genom 12 månader på heltid. Om PTP fullgörs på deltid ska tjänsten vara minst på halvtid och tiden ska förlängas, så att den sammanlagda tiden motsvarar ett års heltidstjänstgöring.

Vid oplanerad frånvaro (i form av sjukdom, vård av barn etc) förlängs PTP-tjänstgöringen med motsvarande tid.

PTP kan förläggas till flera arbetsplatser men måste motsvara minst fyra månader heltid på samma ställe för att ge fördjupning och kontinuitet. Ska PTP fullgöras inom privat verksamhet fordras ett godkännande av Socialstyrelsen. Verksamheten ska ge den allsidiga och breda erfarenhet av psykologyrket som Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:34) anger.

Jag antar att du har fått en allmän visstidsanställning på 12 månader. När den tiden har gått, så har din arbetsgivare fullgjort sin skyldighet enligt lag och avtal. Någon skyldighet att förlänga PTP-tjänstgöringen har inte arbetsgivaren, men i praktiken så är det vanligt att arbetsgivare förlänger tjänstgöringen, så att PTP-psykologen får fullgöra sin PTP.

I första hand gäller det vid kortare sjuk- eller föräldraledigheter. Om det gäller en längre ledighet, kan-ske man får sikta på att åtminstone klara fyra månader hos den arbetsgivaren, så att man får tillgodoräkna sig tiden. Finns det en god vilja hos arbetsgivaren behövs inte lag- eller avtalsstöd för att få förlängning.

Det bästa du kan göra är att du informerar arbetsgivaren i god tid om din graviditet och tar upp en diskussion om hur ni kan ordna så att du kan fullgöra PTP-tjänstgöringen.

Lycka till!

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Handfasta råd till en blivande chef

2014-11-10

Vad bör jag tänka på om jag blir erbjuden jobbet?

2014-09-12

Vad är skillnaden mellan flex- och övertid?

2014-06-03