Psykologtidningen 5/14 2014-06-03

Vad är skillnaden mellan flex- och övertid?

Hej! Min chef säger att om jag är tvungen att jobba över inom flextidsramen, så blir det flextid. Övertid räknas bara för arbetstid utanför flextidsramen, stämmer det?

Leif Pilvång
Leif Pilvång,
ombudsman

Flextid är tid du själv bestämmer över, till exempel om du vill gå till tandläkaren och behöver gå två timmar tidigare en dag. Då kan du arbeta in en halvtimme per dag under fyra dagar, det vill säga det är du som avgör när du jobbar in tiden. Intjänad tid under flextid är timme för timme.

Uttaget av flextid görs i normalfallet också bara inom flextidsramen. I vissa lokala avtal kan man ta ut halva respektive hela dagar. Givetvis är det viktigt att verksamheten fungerar även om du går tidigare. Det är ett gemensamt ansvar som måste tas på din arbetsplats. För halva och hela dagar krävs ofta att chefen beviljar ledigheten.

Om du däremot är tvungen att slutföra ett arbete eller är överhopad med uppgifter som du måste göra för att få näsan ovanför vattenytan, handlar det inte längre om flextid – utan om övertid. Även om det sker inom flextidsramen.

Som psykolog kan du ju normalt styra över din arbetstid, du kanske själv bokar in patienter. Det administrativa arbetet kan du också säkert styra lite över själv, åtminstone inom vissa ramar ( journalskrivning och remisser). När det blir för mycket, är det lätt att börja jobba övertid, eftersom ni psykologer tar ett stort ansvar för era arbetsuppgifter. Jag anser att det då är fel av arbetsgivaren att betala timme mot timme, enligt flextid, när det i stället borde vara övertid som ger 1,5 eller 2 gånger den arbetade tiden.

I kollektivavtalen står att övertiden ska vara beordrad i förväg eller godkänd i efterhand för att räknas som övertid. Här beror det på vilket förtroende som finns mellan dig och din chef. Om du inte kan gå hem vid ordinarie arbetstids slut anser jag att det vore helt fel att behöva bli beordrad av chefen för att få tiden godkänd som övertid. Lika fel vore det om du bryter samtalet med en patient för att inhämta tillstånd att jobba över eller om du inte får lov att jobba över, att du avslutar arbetet mitt i. Det är ju inte säkert att din chef finns till hands för att avgöra frågan

Mitt råd 

Prata om din höga arbetsbelastning med din chef och hur ni ska hantera övertid på ett praktiskt sätt, vid inarbetning men också när och hur du kan ta ut kompledigheten. Ta inte på dig ansvaret för att det är mycket att göra. Om chefen, mot förmodan, inte skulle godkänna övertiden, skulle jag fundera över nästa gång det är för mycket att göra om jag ändå inte skulle gå hem vid ordinarie arbetstids slut och låta chefen ta ansvar för att arbetet inte hinns med.
Handlar det om att du/ni ofta arbetar över, faller det på er arbetsgivare att fundera över att anställa fler psykologer.

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...

Läs också


Arbetstid - Är mitt anställningsavtal giltigt.

Fråga ombudsmannen i Psykologtidningen

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Handfasta råd till en blivande chef

2014-11-10

Vad bör jag tänka på om jag blir erbjuden jobbet?

2014-09-12

Vad är skillnaden mellan flex- och övertid?

2014-06-03