Psykologtidningen 5/14 2014-06-03

Vad är skillnaden mellan flex- och övertid?

Hej! Min chef säger att om jag är tvungen att jobba över inom flextidsramen, så blir det flextid. Övertid räknas bara för arbetstid utanför flextidsramen, stämmer det?

Leif Pilvång
Leif Pilvång,
ombudsman

Flextid är tid du själv bestämmer över, till exempel om du vill gå till tandläkaren och behöver gå två timmar tidigare en dag. Då kan du arbeta in en halvtimme per dag under fyra dagar, det vill säga det är du som avgör när du jobbar in tiden. Intjänad tid under flextid är timme för timme.

Uttaget av flextid görs i normalfallet också bara inom flextidsramen. I vissa lokala avtal kan man ta ut halva respektive hela dagar. Givetvis är det viktigt att verksamheten fungerar även om du går tidigare. Det är ett gemensamt ansvar som måste tas på din arbetsplats. För halva och hela dagar krävs ofta att chefen beviljar ledigheten.

Om du däremot är tvungen att slutföra ett arbete eller är överhopad med uppgifter som du måste göra för att få näsan ovanför vattenytan, handlar det inte längre om flextid – utan om övertid. Även om det sker inom flextidsramen.

Som psykolog kan du ju normalt styra över din arbetstid, du kanske själv bokar in patienter. Det administrativa arbetet kan du också säkert styra lite över själv, åtminstone inom vissa ramar ( journalskrivning och remisser). När det blir för mycket, är det lätt att börja jobba övertid, eftersom ni psykologer tar ett stort ansvar för era arbetsuppgifter. Jag anser att det då är fel av arbetsgivaren att betala timme mot timme, enligt flextid, när det i stället borde vara övertid som ger 1,5 eller 2 gånger den arbetade tiden.

I kollektivavtalen står att övertiden ska vara beordrad i förväg eller godkänd i efterhand för att räknas som övertid. Här beror det på vilket förtroende som finns mellan dig och din chef. Om du inte kan gå hem vid ordinarie arbetstids slut anser jag att det vore helt fel att behöva bli beordrad av chefen för att få tiden godkänd som övertid. Lika fel vore det om du bryter samtalet med en patient för att inhämta tillstånd att jobba över eller om du inte får lov att jobba över, att du avslutar arbetet mitt i. Det är ju inte säkert att din chef finns till hands för att avgöra frågan

Mitt råd 

Prata om din höga arbetsbelastning med din chef och hur ni ska hantera övertid på ett praktiskt sätt, vid inarbetning men också när och hur du kan ta ut kompledigheten. Ta inte på dig ansvaret för att det är mycket att göra. Om chefen, mot förmodan, inte skulle godkänna övertiden, skulle jag fundera över nästa gång det är för mycket att göra om jag ändå inte skulle gå hem vid ordinarie arbetstids slut och låta chefen ta ansvar för att arbetet inte hinns med.
Handlar det om att du/ni ofta arbetar över, faller det på er arbetsgivare att fundera över att anställa fler psykologer.

Nyheter

"Kan jag kräva betyg av tidigare arbetsgivare?"

2017-05-02

FRÅGA: Jag har nyligen avslutat min anställning men glömde bort frågan om betyg. Kan jag begära a...

Hur lång är min uppsägningstid?

2017-02-02

FRÅGA: Jag har nyligen blivit erbjuden ett nytt jobb och önskar omgående sluta hos min nuvarande...

"Acceptera aldrig muntliga löften"

2016-11-01

Även om ett muntligt avtal är bindande, exempelvis om anställningsform, kan det i efterhand vara...

”Vem gör mitt jobb när jag jobbar fackligt?”

2016-08-24

Fråga: Jag funderar på att bli förtroendevald på min arbetsplats, men undrar hur jag ska få tid...

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Läs också


Arbetstid - Är mitt anställningsavtal giltigt.

Fråga ombudsmannen i Psykologtidningen

"Kan jag kräva betyg av tidigare arbetsgivare?"

2017-05-02

Hur lång är min uppsägningstid?

2017-02-02

"Acceptera aldrig muntliga löften"

2016-11-01

”Vem gör mitt jobb när jag jobbar fackligt?”

2016-08-24

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30