Psykologtidningen 2/12 2012-02-15

Vad betyder provanställning?

Jag är en legitimerad psykolog sedan 10 år, som nu har sökt en tjänst på ett privat företag. De erbjuder mig en provanställning, är det något speciellt som jag ska tänka på?

Huvudregeln på svensk arbetsmarknad är en tillsvidareanställning. Dock finns en möjlighet för arbetsgivaren att erbjuda provanställning. I kollektivavtal är det uppställt vissa krav för att kunna provanställa. Avtalen ser inte likadana ut, så man måste titta i det avtal som är tillämpligt. I ett specifikt avtal på den privata sidan skriver man att det är okej att provanställa:
”om tjänstemannens kvalifikationer inom befattningsområdet är oprövade eller om det annars finns särskilda skäl att pröva tjänstemannens kvalifikationer och arbetsförutsättningar mot bakgrund av arbetsuppgifternas speciella krav”.

På SKLs område (kommuner och landsting) gäller att:
”provanställning kan komma ifråga om arbetsgivaren finner det nödvändigt på grund av särskilda omständigheter” .

I det specifika privata avtal som jag hänvisar till krävs att arbetsgivaren underrättar det lokala fackliga ombudet om avtalet. Helst innan man skriver avtal. Facket kan granska rimligheten i provanställningen. En provanställning är tänkt att övergå i en tillsvidareanställning. Du och din arbetsgivare på den privata sidan har rätt att avsluta anställningen med en månads uppsägningstid. Detta gäller om det finns kollektivavtal och ni inte har träffat överenskommelse om annat.

Skälen till ingående eller avslutande av provanställning får inte vara ett kringgående av lagens intentioner och inte heller vara diskriminerande eller föreningsrättskränkande. Om provanställningen avslutas av arbetsgivaren ställs det inte lika höga krav på saklig grund som vid uppsägning av en tillsvidareanställning.

Detta gör att provanställningen är en lite otryggare anställningsform. Du får fundera över om viljan att ha jobbet överväger den ökade risken i provanställningen. Du kan ta upp frågan om rimligheten med provanställningen med arbetsgivaren, men också med den lokala fackliga företrädaren.

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...