Psykologtidningen 3/14 2014-03-28

Vad innebär en varning?

Jag jobbar som skolpsykolog i en kommun. På grund av hög arbetsbelastning har jag kommit efter med journal- och remisshantering.
Min arbetsgivare säger nu att man vill ge mig en varning, vad innebär det?

Leif Pilvång
Leif Pilvång,
ombudsman

En varning är en disciplinär åtgärd om en anställd gjort fel eller varit försumlig i tjänsten. Här vilar ett stort ansvar på din arbetsgivare att se till att det finns tydliga regler och rutiner som är kända för dig, då de måste kunna påvisa att du har brutit mot någon regel eller rutin.

Varningen kommer att finnas med i din personakt så länge din anställning består och kan komma att väga tungt om din arbetsgivare i framtiden vill säga upp dig av personliga skäl. Den kan också komma att skrivas in i ditt tjänstgöringsbetyg.

Vi har den senaste tiden fått flera underrättelser om varningar. Vi vill därför informera dig och andra psykologer att det är viktigt att lyfta arbetssituationen med er arbetsgivare. Ni måste meddela om ni kommer efter med arbetet i god tid, så chefen slipper få en överraskning när det har blivit alldeles för stora konsekvenser.

Din arbetsgivare har det övergripande arbetsmiljöansvaret och ansvarar även för att du ska ha en dräglig arbetsmiljö. Är ni underbemannade eller om ni av någon anledning har fått en arbetstopp som gör att ni kommer efter i arbetet rekommenderar jag att ni informerar chefen. Det är chefen som ansvarar för att hitta lösningen på problemen. Ni kanske ska utöka antalet tjänster, ta bort arbetsuppgifter eller stänga för nya ärenden, så att ni får möjlighet att jobba ifatt.

I Lagen om medbestämmande (MBL) regleras att en arbetsgivare måste ha stöd i lag eller kollektivavtal för att meddela en varning. I vårt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finns det reglerat, så kommunen har stöd i kollektivavtal för att meddela en varning. Men innan de meddelar en varning ska du ges tillfälle att yttra dig och Sveriges Psykologförbund ska underrättas om den tilltänkta åtgärden. Vi har rätt till överläggning i frågan och ska påkalla den senast sju kalenderdagar efter det att underrättelsen mottagits.

Det ligger i sakens natur att de faktiska omständigheterna i samband med en förseelse måste vara objektivt och omsorgsfullt utredda innan arbetsgivaren fattar beslutet om bestraffning. Varningen får inte meddelas godtyckligt, utan det måste vara fråga om fel eller försummelse. Många gånger är en varning en alltför drastisk åtgärd att ta till direkt. Någon form av upptrappning är att föredra. Från det dagliga samtalet till en tydlig muntlig tillrättavisning. Blir det inte bättring så kanske det är befogat att chefen gör den anställde uppmärksam på brister som behöver rättas till genom en skriftlig erinran, vilket är en påminnelse om att arbetstagaren har vissa skyldigheter och åtaganden som följer av anställningsavtalet och är inte en disciplinpåföljd som en varning är.

Först därefter känns det rimligt att chefen varnar om ingen förbättring sker. Hoppas du fått en förklaring till vad en varning är och att det är viktigt att påtala för chefen om arbetsbelastningen är för hög. En varning är inget att ta lätt på och en arbetsgivare har ett stort arbetsmiljöansvar.

Nyheter

"Kan jag kräva betyg av tidigare arbetsgivare?"

2017-05-02

FRÅGA: Jag har nyligen avslutat min anställning men glömde bort frågan om betyg. Kan jag begära a...

Hur lång är min uppsägningstid?

2017-02-02

FRÅGA: Jag har nyligen blivit erbjuden ett nytt jobb och önskar omgående sluta hos min nuvarande...

"Acceptera aldrig muntliga löften"

2016-11-01

Även om ett muntligt avtal är bindande, exempelvis om anställningsform, kan det i efterhand vara...

”Vem gör mitt jobb när jag jobbar fackligt?”

2016-08-24

Fråga: Jag funderar på att bli förtroendevald på min arbetsplats, men undrar hur jag ska få tid...

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

"Kan jag kräva betyg av tidigare arbetsgivare?"

2017-05-02

Hur lång är min uppsägningstid?

2017-02-02

"Acceptera aldrig muntliga löften"

2016-11-01

”Vem gör mitt jobb när jag jobbar fackligt?”

2016-08-24

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30