Psykologtidningen 3/14 2014-03-28

Vad innebär en varning?

Jag jobbar som skolpsykolog i en kommun. På grund av hög arbetsbelastning har jag kommit efter med journal- och remisshantering.
Min arbetsgivare säger nu att man vill ge mig en varning, vad innebär det?

Leif Pilvång
Leif Pilvång,
ombudsman

En varning är en disciplinär åtgärd om en anställd gjort fel eller varit försumlig i tjänsten. Här vilar ett stort ansvar på din arbetsgivare att se till att det finns tydliga regler och rutiner som är kända för dig, då de måste kunna påvisa att du har brutit mot någon regel eller rutin.

Varningen kommer att finnas med i din personakt så länge din anställning består och kan komma att väga tungt om din arbetsgivare i framtiden vill säga upp dig av personliga skäl. Den kan också komma att skrivas in i ditt tjänstgöringsbetyg.

Vi har den senaste tiden fått flera underrättelser om varningar. Vi vill därför informera dig och andra psykologer att det är viktigt att lyfta arbetssituationen med er arbetsgivare. Ni måste meddela om ni kommer efter med arbetet i god tid, så chefen slipper få en överraskning när det har blivit alldeles för stora konsekvenser.

Din arbetsgivare har det övergripande arbetsmiljöansvaret och ansvarar även för att du ska ha en dräglig arbetsmiljö. Är ni underbemannade eller om ni av någon anledning har fått en arbetstopp som gör att ni kommer efter i arbetet rekommenderar jag att ni informerar chefen. Det är chefen som ansvarar för att hitta lösningen på problemen. Ni kanske ska utöka antalet tjänster, ta bort arbetsuppgifter eller stänga för nya ärenden, så att ni får möjlighet att jobba ifatt.

I Lagen om medbestämmande (MBL) regleras att en arbetsgivare måste ha stöd i lag eller kollektivavtal för att meddela en varning. I vårt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finns det reglerat, så kommunen har stöd i kollektivavtal för att meddela en varning. Men innan de meddelar en varning ska du ges tillfälle att yttra dig och Sveriges Psykologförbund ska underrättas om den tilltänkta åtgärden. Vi har rätt till överläggning i frågan och ska påkalla den senast sju kalenderdagar efter det att underrättelsen mottagits.

Det ligger i sakens natur att de faktiska omständigheterna i samband med en förseelse måste vara objektivt och omsorgsfullt utredda innan arbetsgivaren fattar beslutet om bestraffning. Varningen får inte meddelas godtyckligt, utan det måste vara fråga om fel eller försummelse. Många gånger är en varning en alltför drastisk åtgärd att ta till direkt. Någon form av upptrappning är att föredra. Från det dagliga samtalet till en tydlig muntlig tillrättavisning. Blir det inte bättring så kanske det är befogat att chefen gör den anställde uppmärksam på brister som behöver rättas till genom en skriftlig erinran, vilket är en påminnelse om att arbetstagaren har vissa skyldigheter och åtaganden som följer av anställningsavtalet och är inte en disciplinpåföljd som en varning är.

Först därefter känns det rimligt att chefen varnar om ingen förbättring sker. Hoppas du fått en förklaring till vad en varning är och att det är viktigt att påtala för chefen om arbetsbelastningen är för hög. En varning är inget att ta lätt på och en arbetsgivare har ett stort arbetsmiljöansvar.

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Handfasta råd till en blivande chef

2014-11-10

Vad bör jag tänka på om jag blir erbjuden jobbet?

2014-09-12

Vad är skillnaden mellan flex- och övertid?

2014-06-03