Psykologtidningen 4/14 2014-05-05

Vart vänder jag mig för att få information om vad som händer med min anställning?

Jag arbetar inom landstinget och är ensam psykolog i mitt team. Det ryktas om omorganisation och att föra samman olika enheter så att vi får samma chef. Frågan har inte tagits upp på intranätet eller på vår arbetsplatsträff.
Jag undrar vart jag vänder mig för att få besked om vad som händer med mina arbetsuppgifter och min anställning?

 Lena Busck
Lena Busck, ombudsman

När rykten börjar gå om att det planeras förändringar i organisationen samtidigt som det saknas information från arbetsgivaren föreslår jag att du frågar din chef och din fackliga företrädare.

Chefen, för att det är arbetsgivaren på arbetsplatsträffarna som ska informera om beslut och förändringar som berör arbetet och arbetstagarna, och den fackliga företrädaren därför att arbetsgivaren har lagstadgad skyldighet att informera om planerade förändringar och dessutom skyldighet att involvera de fackliga företrädarna i förändringsprocessen inför en omorganisation.

Men innan du kan få besked om hur det kommer att påverka dig och din arbetssituation är det vanligtvis en ganska lång process. Sammanfattningsvis kan detta beskrivas på följande sätt: först ska man besluta om den förändrade organisationen, därefter ska den bemannas.

Inför beslutet att genomföra en omorganisation ska arbetsgivaren ta upp frågan i samverkansgruppen, det vill säga uppfylla sina skyldigheter enligt både medbestämmandelagen, MBL och arbetsmiljölagen, AML, gentemot de anställdas fackliga organisationer. Saknas samverkansavtal har ju arbetsgivaren motsvarande kontakter med berörda arbetstagarorganisationer. Under resan ska ju även information om det som händer kunna lämnas av arbetsgivaren på arbetsplatsträffen.

I denna samverkan bör det tydliggöras till exempel vilket syfte omorganisationen har, hur den ska genomföras och vilken tidsplanering man har tänkt sig. De fackliga företrädarna får på detta sätt en uppfattning om vad som är tänkt att omfattas av förändringen och hur. I detta skede kan den lokala psykologföreningen ta fram förslag på alternativa förslag som kan bidra till en väl fungerande verksamhet. Här kan du som medlem engagera dig med kunskaper och förslag till alternativa lösningar.

Det är viktigt att ställa krav på att den nya organisationen uppfyller krav på till exempel arbetsorganisationens funktion utifrån sådant som beslutsnivåer, arbetsbelastning och resursfördelning. Det är viktigt att det genomförs en seriös riskanalys utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Allt som oftast tar riskanalysen sikte på den förändringsprocess som genomförs istället för riskerna som kan uppstå i den nya organisationen

Först när arbetsgivaren fastställt den nya organisationen kan man bemanna. Innan dess är det oklart vilka befattningar som finns och vilken kompetens som krävs. Hur bemanningen ska genomföras kan arbetsgivare och fackliga organisationer i vissa fall komma överens om redan i inledningskedet, men observera då att det då handlar om hur och inte vem som ska placeras var och vem som inte får plats.

Som alltid när övertalighet uppstår ska det gällande regelverket, till exempel turordningsregler och omställningsavtal, tillämpas. Du som medlem i Sveriges Psykologförbund har möjlighet att genom det lokala facket påverka innan arbetsgivaren fattar beslut om exempelvis organisationsförändringen, men arbetsgivaren fattar beslutet. Vad gäller din egen plats i den nya organisationen, blir rådet att följa processen och vänta med att träffa överenskommelser innan du vet hur den kommer att se ut.

Inför beslutet att genomföra en omorganisation ska arbetsgivaren ta upp frågan i samverkansgruppen, det vill säga uppfylla sina skyldigheter enligt både medbestämmandelagen, MBL och arbetsmiljölagen, AML, gentemot de anställdas fackliga organisationer. Saknas samverkansavtal har ju arbetsgivaren motsvarande kontakter med berörda arbetstagarorganisationer. Under resan ska ju även information om det som händer kunna lämnas av arbetsgivaren på arbetsplatsträffen.

I denna samverkan bör det tydliggöras till exempel vilket syfte omorganisationen har, hur den ska genomföras och vilken tidsplanering man har tänkt sig. De fackliga företrädarna får på detta sätt en uppfattning om vad som är tänkt att omfattas av förändringen och hur. I detta skede kan den lokala psykologföreningen ta fram förslag på alternativa förslag som kan bidra till en väl fungerande verksamhet. Här kan du som medlem engagera dig med kunskaper och förslag till alternativa lösningar.

Det är viktigt att ställa krav på att den nya organisationen uppfyller krav på till exempel arbetsorganisationens funktion utifrån sådant som beslutsnivåer, arbetsbelastning och resursfördelning. Det är viktigt att det genomförs en seriös riskanalys utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Allt som oftast tar riskanalysen sikte på den förändringsprocess som genomförs istället för riskerna som kan uppstå i den nya organisationen

Först när arbetsgivaren fastställt den nya organisationen kan man bemanna. Innan dess är det oklart vilka befattningar som finns och vilken kompetens som krävs. Hur bemanningen ska genomföras kan arbetsgivare och fackliga organisationer i vissa fall komma överens om redan i inledningskedet, men observera då att det då handlar om hur och inte vem som ska placeras var och vem som inte får plats.

Som alltid när övertalighet uppstår ska det gällande regelverket, till exempel turordningsregler och omställningsavtal, tillämpas. Du som medlem i Sveriges Psykologförbund har möjlighet att genom det lokala facket påverka innan arbetsgivaren fattar beslut om exempelvis organisationsförändringen, men arbetsgivaren fattar beslutet. Vad gäller din egen plats i den nya organisationen, blir rådet att följa processen och vänta med att träffa överenskommelser innan du vet hur den kommer att se ut.

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Handfasta råd till en blivande chef

2014-11-10

Vad bör jag tänka på om jag blir erbjuden jobbet?

2014-09-12

Vad är skillnaden mellan flex- och övertid?

2014-06-03