Psykologtidningen nr 9/13 2013-11-13

Vem gäller kollektivavtalet för?

Jag har förstått att man får samma villkor (kollektivavtal med mera) oavsett om man är medlem i förbundet eller inte. Varför ska jag då vara med? Är det bara för att vara ”solidarisk” då eller?

Nikkii Vagnér, förhandlingschef

Nikki Vagnér,
förhandlingschef

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal är normalt skyldig att tillämpa detta i förhållande till samtliga anställda oavsett om dessa är fackligt anslutna eller inte. Det här framförs ibland som ett ”motargument” till ett medlemskap, det vill säga att man kan få samma förmåner ändå, och liksom ”åka snålskjuts”.

Men det är viktigt att tänka på att det är resurserna som vi får in via medlemsavgifterna som betalar vårt kontinuerliga arbete för bättre villkor i kollektivavtalen och till exempel våra utbildningar av lokala förtroendevalda där vi kan arbeta för att bli en stark motpart till arbetsgivaren.

 

Antalet medlemmar är också en viktig fråga för legitimiteten i de krav vi ställer – kan vi säga att vi företräder psykologerna krävs naturligtvis att vi har merparten av dem med oss! Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter drar fram riktlinjer för lönesättning och anställningsförhållanden genom kollektivavtal. Själva lagstiftningen hos oss är ganska begränsad ( jämfört med andra länder).

Systemet bygger på att det finns en stark motpart till arbetsgivaren och att man löser många situationer och konflikter genom förhandlingar och utan att dra in advokater, stat och domstol. En viktig medlemsförmån är förstås rätten att bli företrädd gentemot arbetsgivaren vid en tvist, det vill säga det juridiska stöd som Psykologförbundet ger i sådana situationer. Och även om man skulle kunna köpa en tjänst av en arbetsrättsjurist på stan (observera att ett normalt advokatarvode kostar cirka 2 000 kronor i timmen, oftast mer), så kan man inte komma åt själva förhandlingsrätten på annat sätt än genom ett fackligt medlemskap.

Förhandlingsrätten, det vill säga både rätten att påkalla förhandling och skyldigheten för arbetsgivaren att komma till förhandlingsbordet, ger en möjlighet att den vägen försöka lösa eventuella problem, och den tillkommer fackförbundet.
Den kan man inte komma åt som ”icke ansluten”, utan då kvarstår bara att betala en egen jurist och sedan gå domstolsvägen för den som vill ha rättelse.

Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Handfasta råd till en blivande chef

2014-11-10

Vad bör jag tänka på om jag blir erbjuden jobbet?

2014-09-12

Vad är skillnaden mellan flex- och övertid?

2014-06-03