Psykologtidningen nr 5/12 2013-06-03

Kan jag avkräva arbetsgivaren betyg när jag slutar?

Jag undrar om det finns någon lag där det står att arbetsgivaren måste lämna ut ett betyg när man slutar sin anställning?

SVAR: Det finns inga bestämmelser i svensk lag där det står attarbetsgivaren är skyldig att ge dig ett betyg när du slutar din anställning. Men genom äldre rättspraxis har det fastslagits att arbetsgivare har en skyldighet att ge arbetstagare, som arbetat viss tid, ett betyg när denne slutar sin anställning.

Är din arbetsgivare bundenav kollektivavtal kan rätten till betyg regleras där. Det är nämligen relativt vanligt att kollektivavtal innehåller en föreskrift om att betyg ska utfärdas.

Vissa kollektivavtal innehåller bestämmelser där det står att arbetstagaren ska ha arbetat minst sex månader hos arbetsgivaren samt att betyg ska lämnas senast en vecka efter att arbetstagaren har begärt betyget.I sammanhanget ska nämnas att rätten till betyg föreligger även om kollektivavtal inte gäller på arbetsplatsen.

Dessutom saknar det betydelse om det är du eller arbetsgivaren som väljer att avsluta anställningen. Rätten till betyg föreligger i bägge fallen. Betyget kan vara av stor betydelse för dina fortsatta möjligheter att få arbete.

Genom betyget kan framtida arbetsgivare få viktig information omanställningstid, arbetsuppgifter och vitsord. Betyget är ett viktigt dokument som du ska ha med dig när du lämnar din anställning.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Nyheter

Privatanställd – vad krävs för att bilda en psykologförening?

2015-10-02

Hej! Jag jobbar hos en privat arbetsgivare med flera arbetsplatser. Vi vill kunna påverka våra...

Hur blir jag skyddsombud – och vad innebär det?

2015-04-24

Jag arbetar som skolpsykolog i en kommun där vi inte har ett skyddsombud. Vi har diskuterat behov...

Får arbetsgivaren förändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

2015-03-06

Jag arbetar som skolpsykolog och nu vill min arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter till viss de...

Är jag skyldig att återbetala fel lön?

2015-01-30

Min arbetsgivare har meddelat att jag har fått en för hög lön utbetald under en period....

Vad får jag skriva om min arbetsgivare i sociala medier?

2014-12-04

Om jag skriver om min arbetsgivare i sociala medier, kan det komma att innebära några negativa...