Scandinavian Journal of Psychology

Scandinavian Journal of Psychology är en vetenskaplig tidskrift som ägs gemensamt av de nordiska psykologförbunden.