Specialisttjänst och PLA

Sveriges Psykologförbund har sammanställt en beskrivning av ansvarsområden som är lämpliga för specialistpsykologen som innehar en specialisttjänst och för den psykolog som innehar funktionen psykologiskt ledningsansvar (PLA). Informationen kan även utgöra en bakgrund för dig som skriver jobbannonser och befattningsbeskrivningar.

Vid eventuella frågor gällande specialisttjänster och PLA, kontakta Martin Björklind, professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund.

Psykolog med Psykologiskt Ledningsansvar (PLA) - Allmän beskrivning

För verksamheten fullgöra enskilda ledningsuppgifter gällande psykologiska insatser, ansvara för utveckling, kvalitetssäkring och implementering av psykologins kunskapsfält i verksamheten. PLA är rådgivande och utförare i relation till den som är chef i verksamheten.

- uppföljningar och utvärderingar av psykologiska insatser i verksamheten

- metodutveckling och kvalitetssäkring av psykologiska insatser i verksamheten

- återkoppla till chef ny forskning och nya riktlinjer såväl nationellt som internationellt gällande psykologiska insatser

- implementering av beslutade insatser enligt punkten ovan

- verksamhetens arbete med att upptäcka och åtgärda negativa och uteblivna effekter vid psykologiska insatser

- främja samverkan mellan psykologisk verksamhet och övriga professioner

- rådgivning kring professionella och etiska frågeställningar

Specialistpsykolog med specialisttjänst - Allmän beskrivning

För teamet/arbetsplatsen ansvara för svåra ärenden, handledning och konsultation, utbildning, utveckling

- bedömning och utredning vid svåra och komplicerade ärenden

- second opinion

- insatser och åtgärder vid svåra och komplicerade ärenden
 
- handledning, konsultation

- rådgivning och utbildning inom specialistområdet

- implementering av aktuella evidensbaserade metoder och förhållningssätt i teamet/på arbetsplatsen

Psykolog med Psykologiskt ledningsansvar (PLA) - Hälso- och sjukvård

För verksamheten fullgöra enskilda ledningsuppgifter gällande psykologiska insatser, ansvara för utveckling, kvalitetssäkring och implementering av psykologins kunskapsfält i verksamheten. PLA är rådgivande och utförare i relation till verksamhetschef

- uppföljningar och utvärderingar av psykologiska insatser i verksamheten

- metodutveckling och kvalitetssäkring av psykologiska insatser i verksamheten

- återkoppla till verksamhetschef ny forskning och nya riktlinjer såväl nationellt som internationellt gällande psykologiska insatser

- implementering av beslutade insatser enligt punkten ovan

- verksamhetens patientsäkerhetsarbete vid psykologisk utredning och psykologisk behandling

- verksamhetens vårdprocesser i samverkan med övriga professioner - rådgivning kring professionella och etiska frågeställningar

Specialistpsykolog med specialisttjänst - Hälso- och sjukvård

För teamet/arbetsplatsen ansvara för svåra ärenden, handledning och konsultation, utbildning, utveckling

- bedömning och utredning vid svåra och komplicerade ärenden

- second opinion

- psykologisk behandling vid svåra och komplicerade ärenden

- patientansvar vid ärenden med i huvudsak psykologiska insatser

- handledning, konsultation

- rådgivning och utbildning inom specialistområdet

- implementering av aktuella evidensbaserade metoder och förhållningssätt i teamet/på arbetsplatsen

Psykiatrirapporten - Tänk nytt kring psykiatrin!

I denna rapport som Sveriges Psykologförbund publicerade i mars 2016 formulerade vi vår syn på behovet av specialistpsykologer och behovet av psykologiskt ledningsansvar i samhällets arbete med den psykiska ohälsan. Rapporten handlar också om patienten-i-centrum och vad det innebär, liksom att arbetet med psykisk ohälsa bör organiseras utifrån en tydligare matchning mellan professionernas kompetens och ansvarsområden. Förutsättningarna för effektiva samarbeten avhandlas också i rapporten.