Högsta chef är du som innehar titel Generaldirektör, Landstings/ kommundirektör, VD eller motsvarande som sitter i ledningsgrupp.

Högre chef är du som är chef över chef eller verksamhetschef.

Mellanchef är du som leder anställda i den löpande verksamheten såsom enhetschef, första linjens chef eller motsvarande.

Gruppchef är du som arbetar som samordnare, teamledare eller yrkesföreträdare.

Min sida

Logga gärna in på "Min sida" och kontrollera att de uppgifter som finns i medlemsregsitert är korrekta.

Till Min Sida