Sacos chefsarbete

På Sacos chefsida får du information som hjälper dig att utvecklas och stärkas i chefsrollen. Där får du exempelvis tillgång till olika chefsguider, lönestatistik för chefer, information om chefens arbetsmiljöansvar samt tips och råd om hur du ger feedback, rekryterar, sätter lön och skapar en innovativ organisation.