Välkommen på löneutbildning 2 maj

Löneförhandlarrollen är ett viktigt förtroendeuppdrag. Du som är löneförhandlare är välkommen till en utbildningsdag. Efter dagen ska du känna dig stärkt i din roll. Vi kommer att jobba med att bli vassare i de olika dialogerna kring lön som pågår på arbetsplatserna.

Genom föreläsningar varvat med övningar och diskussioner får du en kunskapsbas som du kommer att ha stor nytta av i ditt uppdrag. Kursen ger dig också möjlighet att träffa engagerade psykologkolleger för att utbyta tankar och erfarenheter om det fackliga uppdraget.

Under kursen har vi fokus på den årliga löneöversynen och går bland annat igenom följande:
- Löneåret
- Löneöverläggning
- Lönesamtal
- Avstämning
- Underlag för löneåret
- Yrkanden kring lön

Utbildningen riktar sig till dig som är anmäld till arbetsgivaren som löneförhandlare och som hanterar den årliga löneöversynen.


Datum: 2 maj 2019
Tid: 9:00 - 16:30
Plats: Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

Sveriges Psykologförbund står för kost, resekostnader och eventuell logi för dig som bor utanför Stockholms län och behöver påbörja sin resa före kl. 6:00.

För att du ska ha möjlighet att söka ledigt med bibehållen lön krävs det att du är anmäld som förtroendevald hos din arbetsgivare.

Hör av dig om du behöver ett kursprogram för att ansöka om ledighet från din arbetsgivare.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 29 mars
Skicka anmälan till fortroendevald@psykologforbundet.se

Vid eventuell platsbrist kommer antalet platser på utbildningen att begränsas till max två löneförhandlare per arbetsgivare och i övrigt gäller först till kvarn.

Om du har frågor kan du kontakta fortroendevald@psykologforbundet.se

Praktiska frågor om resor m.m. återkommer vi med i samband med bekräftelsen.

Välkommen!

Isac Jonsson
ombudsman

Jaime Aleite
förhandlingschef