Jobba fackligt

Att vara fackligt förtroendevald är att få förtroendet att representera sina kollegor i relationen med arbetsgivaren. Här möter vi några av de som valt att jobba fackligt.

Elin EosElin Eos, ombudsman Psykologförbundet svarar på varför du ska bli förtroendevald 

Tycker du att det är viktigt hur ni har det på jobbet? Vill du få möjlighet till information och inflytande över vilka beslut som tas och som påverkar ditt och dina kollegors arbete? Känner du ett starkt engagemang för dina medmänniskor och vill bidra till att göra tillvaron bättre?I så fall kan du bli förtroendevald.

Förutom inflytande innebär ett fackligt uppdrag många gånger även personlig utveckling. Det är också meriterande – många arbetsgivare anser att fackligt förtroendevalda bidrar till att utveckla arbetsplatsen. Läs på vilket sätt kan ett fackligt engagemang göra skillnad

Tove Gelin, ordförande i Psykologföreningen i Göteborgs stad svarar på hur mycket tid det  fackliga arbetet tar i anspråk

Det varierar beroende på vilket fackligt uppdrag man har och hur många som är engagerade. Är man flera kan man hjälpas åt. Att vara ledamot i den lokala styrelsen tar ungefär 2-3 timmar i månaden. Som ordförande tar arbetet genomsnittligt ett par timmar i veckan. Förhandlarna arbetar mest under perioden för lönerevision. I vår förening har förhandlarna avsatt arbetstid för att utföra detta.Läs hela intervjun med Tove

 

MuhicMuhic Adimir, förtroendevald Totalförsvaret svarar på hur mycket tid det fackliga arbetet tar i anspråk

Tidsåtgången varierar kraftig. Under omorganisationstiderna gick det uppemot 3-4 timmar i veckan. När samarbetet med arbetsgivaren fungerar, under optimala förhållanden tar det kanske 30 minuter i veckan.

Vilka är de huvudsakliga uppgifterna?

Huvudsakligen arbetar jag med underlag till samverkansmötena, samverkansfrågor, tillämpningen av arbetsgivarepolitiken och lönepolitiken ur SACO-S perspektiv och våra avtal samt information till medlemmar. Mycket av mitt arbete fokuseras också på ”produktionsfrågor”, kärnverksamhetsfrågor och den psykosociala arbetsmiljö.  Läs hela intervjun med Muhic