Bilda förening eller bli kontaktombud

Den lokala fackliga verksamheten ser olika ut beroende på era förutsättningar. Det finns två sätt att driva en lokalfacklig representation, antingen genom en lokalförening, så kallad Psykologförening, eller genom kontaktombud.

Psykologförening – er lokala organisation och plattform

Denna organisationsform passar bäst på arbetsplatser med fler än fem medlemmar.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det är där medlemmarna varje år bestämmer hur föreningen ska skötas och röstar om vilka som utgör föreningens styrelse.

Styrelsen består av minst tre personer som har rollerna som ordförande, vice ordförande och sekreterare. Utöver dessa kan fler ledamöter väljas. Styrelsen är förtroendevalda företrädare för föreningen och fördelar arbetsuppgifter jämnt mellan sig och utser vilka som företräder Psykologförbundet i olika delar i organisationen. Ordförandens huvudsakliga roll är att vara sammankallande för styrelsen. Utöver styrelseuppdrag kan man vara valberedare, förtroenderevisor eller skyddsombud.

Kontaktombud

På arbetsplatser med färre än fem medlemmar, eller där inte minst 3 medlemmar vill ingå i styrelsen till en lokalförening, kan man utse en eller två kontaktpersoner.
En kontaktperson är förtroendevald och företräder medlemmarna i lokalfackliga frågor på samma sätt som en lokalförening. Skillnaden är att kontaktpersonen är utsedd av facket centralt att företräda medlemmarna direkt, alltså inte via en medlemsstyrd lokalförening (Psykologförening). Kontakta förbundet centralt så guidar vi dig vidare.