Bli förtroendevald

Fackligt arbete handlar inte i första hand om stadgar, lagar och avtal, utan kanske framför allt om gemenskapen på jobbet. Det handlar om att våga diskutera, ifrågasätta och medverka till att verksamheten utvecklas. Och till att medlemmarna får bra villkor, lön och kompetens- och karriärutveckling.

Uppdraget ger nya intressanta och utvecklande kunskaper. Du får många nya kontakter och lär dig mycket om arbetslivet, arbetsrätt och arbetsvillkor. Det kan innebära ett nytt kliv i karriären!

Du och dina kollegor vet vad som är viktigast på just er arbetsplats. Genom att engagera dig fackligt får du möjlighet att påverka och ni som arbetstagare får ökat inflytande vid bland annat omorganisationer, löneförhandlingar och chefstillsättningar samt frågor som rör yrkesroll och professionsetik.

Det behövs inga förkunskaper, bara engagemang. Som förtroendevald har du allt stöd du kan tänka dig från förbundet.

Varför ska du bli förtroendevald?

Du får:

  • insyn i vad som händer bakom kulisserna på jobbet.
  • möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut genom konstruktiva dialoger om verksamheten.
  • kompetensutveckling genom kurser och erfarenheter kring förhandlingsteknik, arbetsrätt, avtalsrätt och företrädarskap. 
  • uppskattning från kollegor som tack vare ditt engagemang får både stöd och bättre förutsättningar på jobbet.

Du har lagskyddad grund för utvecklingsarbete 

När du har blivit utsedd och anmäld som fackligt förtroendevald omfattas du av Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Om du har ett förtroendeuppdrag som skyddsombud omfattas du dessutom av Arbetsmiljölagens regler för skyddsombud. Det ger dig en stark lagskyddad grund att stå på för att åstadkomma förbättring på din arbetsplats.

Fackligt engagemang på arbetstid

Du som har ett fackligt uppdrag behöver ledigt från din ordinarie tjänst för att utföra ditt uppdrag. Detta eftersom dina fackliga uppgifter inte faller inom dina ordinarie arbetsuppgifter samtidigt som du inte ska behöva utöva ditt fackliga uppdrag på fritiden. Här kan du läsa regler om vad som gäller för ledighet för fackligt uppdrag 

Hur blir du fackligt förtroendevald?

För att bli förtroendevald på din arbetsplats behöver du bli vald av medlemmarna i en lokalförening eller bli utsedd av förbundet centralt för att bli kontaktombud.

Om det finns en Psykologförening på din arbetsplats ska du ta kontakt med styrelsen då det är den som utser de förtroendevalda på arbetsplatsen.