Digitalt lunchmöte för förtroendevalda

Lunchmötet är en del i en serie möten. Tema för mötena är frågor som är viktiga för samarbetet mellan föreningar, och mellan föreningar och kansli.

Vi kommer att kunna dela erfarenheter och lösa gemensamma utmaningar. Vi på kansliet önskar ha en dialog med er för ett kunna stötta er på ett så bra sätt som möjligt i olika frågor.

Välkomna till nästa digitala lunchmöte för förtroendevalda
25 april kl 12.00-13.00

Klicka här för att delta på mötet

Efter vårt första möte var ”lön” ett önskat tema, och därför kommer vi att inleda mötet med en kort sammanfattning av 2022 års löneenkät, för att sedan fokusera på att reflektera och tänka ihop runt detta viktiga tema.

Bjud gärna med en kollega med fackligt uppdrag som kan ha nytta av att delta och bidra i lunchmötet!  Ingen anmälan behövs.