Digitalt lunchmöte för förtroendevalda

Lunchmötet är en del i en serie möten. Tema för mötena är frågor som är viktiga för samarbetet mellan föreningar, och mellan föreningar och kansli.

Vi kommer att kunna dela erfarenheter och lösa gemensamma utmaningar. Vi på kansliet önskar ha en dialog med er för ett kunna stötta er på ett så bra sätt som möjligt i olika frågor.

Välkommen till vårens digitala lunchmöten:
13 februari 
19 mars
23 april
28 maj

Tiden för mötet är kl 12.00-13.00. 

Inför varje tillfälle skickas en inbjudan med möteslänk ut. Bjud gärna med en kollega med fackligt uppdrag som kan ha nytta av att delta och bidra i lunchmötet!  Ingen anmälan behövs.