Avtal om utbyte av personuppgifter med arbetsgivare

Akademikeralliansen och SKR har träffat ett avtal om utbyte av personuppgifter. Syftet är att med arbetsgivare kunna lämna ut och få medlemslistor med uppgifter om facklig tillhörighet i samband med löneöversyner och för att använda som underlag vid beräkning av facklig tid i enlighet med reglerna i GDPR.

Det anges i avtalet att lokalföreningen vid löneöversyner ska lämna medlemslistor till arbetsgivaren och ska också få medlemslistor med uppgifter om de nya lönerna i samband med att avstämning görs. Om ni som lokal part är ense med arbetsgivaren om att antalet medlemmar i föreningen behöver tas fram som ett underlag för beräkning av facklig tid så ska en medlemslista lämnas till arbetsgivaren. De listor som skickas ska i princip bara innehålla personnummer och facklig tillhörighet.

Vid frågor kring avtalets tolkning och hanteringen av medlemslistor, kontakta medlemsrådgivningen. För att säkerställa att våra medlemsuppgifter är så korrekta som möjligt - påminn gärna vid lämpliga tillfällen era medlemmar om att uppdatera sina uppgifter på hemsidan.