Framgångsfaktorer för karriärmodeller

Under senhösten presenterade SKR/Sobona och Akademikeralliansen en partsgemensam rapport om akademikers karriärutveckling.

I rapporten finns exempel på hur tre regioner löst utmaningarna med att skapa karriärvägar för psykologer. Läs hela rapporten eller använd den att bläddra då och då, det finns gott om exempel och inspiration att använda dig av i dialogen med din arbetsgivare.