Överlevnadsguide för psykologer - temat för Region Värmlands psykologdag

”Fokus på professionen underlättas när man får möjlighet att ha tillhörigheten till en psykologgrupp även om man jobbar mot en helt annan verksamhet. ” Det var en av reflektionerna som framfördes under ”psykologdagen” som Region Värmlands psykologförening arrangerade med temat ”Överlevnadsguide för psykologer”.

Styrelsen bjöd in både yrkesverksamma medlemmar och studenter till en eftermiddag i mitten av maj som innehöll utbildning om grundläggande arbetsrätt, tips och råd på hantering av olika dilemman i arbetsmiljön och hur vi kan påverka vår arbetsmiljö för ett hållbart arbete. Naturligtvis fanns även frågan om lön, och utmaningen att påverka sin löneutveckling när man väl är anställd, på agendan. 

Föreningen passade också på att ställa frågan vad som kan göra Region Värmland till en attraktiv arbetsplats för psykologer. Resultatet av övningen kommer att ligga till grund för det fortsatta påverkansarbetet med arbetsgivaren.  

Psykologförbundets förhandlingschef Johan Thesslin berättade för deltagarna vad som är bra att tänka på när man ingår en anställning och vilka krav arbetsgivaren kan ställa på den som är anställd, och hur man kan tänka när det gäller sin löneutveckling.

Med på mötet var även förbundets nyanställda ombudsmän Malin Semb Hennings och Jens Lindau

- Normalt har vi inte kapacitet att medverka med tre personer vid denna typ av aktivitet, men i detta fall kändes det viktigt att få introducera våra nyanställda ombudsmän i utmaningarna som våra medlemmar möter i sin vardag, säger förhandlingschef Johan Thesslin. 

Det var fler frågeställningar som kom upp under dagen, exempelvis hur flexen ska användas och vad man ska göra när hanteringen av journalskrivningen inte hinns med.  Till många av frågorna som dök upp betonades vikten av att medlemmen signalerar till sin chef löpande, och också använder föreningens förtroendevalda och skyddsombud som stöd i sin dialog med arbetsgivaren. Ensam är inte stark när det gäller att hantera utmaningar i arbetsbelastningen och arbetsmiljön. 

Kontakta gärna oss för en lokal aktivitet
Har ni tankar om aktiviteter som ni vill ha kansliets medverkan i? Kontakta gärna er ombudsman så pratar vi om hur vi bäst tillgodoser era behov. Eftersom vi mestadels medverkar digital känns det extra viktigt att få möjlighet att träffa föreningar och medlemmar fysiskt när tillfälle ges.