Styrelsen för en förening

Det är Psykologföreningen som är navet i förbundets lokala arbete. Det är den lokala Psykologföreningen som vet hur arbetsgivaren är organiserad, var beslut fattas och var det behöver finnas representation av psykologer med.

Verksamhet och aktiviteter

För att få till en välfungerande förening behöver ni planera den fackliga verksamheten. Ganska enkelt kan ni skapa bra grund genom en grov verksamhetsplan:

  • Gör en tidsaxel/cirkel och lägg in återkommande aktiviteter som inträffar under året. Det kan till exempel vara MBL-möten, styrelsemöten, budgetarbete, löneprocess, årsmöte och medlemsaktiviteter.
  • Sätt upp verksamhetsmål, prioritera och komplettera planen. På så vis har ni ett bra underlag för att kunna fördela arbetsuppgifter och planera in medlemskommunikation.

Medlemskontakt

Kommunikation är en av framgångsfaktor för att få aktiva medlemmar och en stark förening. Genom att ha en bra verksamhet och synliggöra det, så blir vi attraktiva och får fler och nöjdare medlemmar. Och med ökat inflytande kan vi fram bättre villkor och skapa ännu större värde i medlemskapet.

Bra kontakt med medlemmar ökar engagemanget, fångar upp aktuella frågor och skapar förtroende för det fackliga arbetet. Kommunikation är en av framgångsfaktorerna för att bli en stark och välfungerande förening. Som förtroendevald har ni en viktig roll i att ta reda på vad medlemmar tycker och tänker i olika frågor. ni ska också synliggöra den fackliga verksamheten.

Årsmöte

Årsmötet är ett viktigt tillfälle för medlemmar att påverka och diskutera vad föreningen ska satsa på det kommande året. Det formella syftet med årsmöte är att ge sittande styrelse ansvarsfrihet samt att välja en ny styrelse.

Börja med att ta reda på vad som gäller hos er. I era lokala stadgar finns svar på när på året årsmötet senast ska genomföras och vilka årsmöteshandlingar som ska presenteras.

Planera årsmötet

Planera mötet i god tid så att ni följer stadgar och får bra förutsättningar för att genomföra ett lyckat årsmöte. Ju mer formaliafrågorna är förberedda, desto mer tid kan ni lägga på diskussion och framtidsfrågor under mötet.