PTP Individuell tjänstgöringsplan

Den praktiska tjänstgöringen som psykolog (PTP) får påbörjas efter det att psykologexamen har avlagts.

Tjänstgöringen ska fullföljas på minst halvtid under en period som motsvarar ett års heltidstjänstgöring. Tjänstgöring på en och samma arbetsplats ska motsvara minst fyra månaders heltidstjänstgöring.

Tjänstgöringsplanen är ett levande dokument som regelbundet skall utvärderas och vid behov modifieras.

Ladda hem


Anvisningar

- Klicka på länken nedan så att du kan ladda hem worddokumentet och öppna det.
- Innan du börjar fylla i det - Spara dokumentet på din dator med ditt personliga namn.
- Fyll i dokumentet och Spara det
- Skriv ut det och signera planen. Dessutom ska din chef och handläggare signera det.