PTP-handbok

För att utforma en bra PTP-tjänstgöring har Socialstyrelsens föreskrifter om praktisktjänstgöring för psykologer samt nätverkets arbete och samlade erfarenheter vägts samman.
Handboken är vägledande för hur en optimal PTP kan se ut. Den är utformad och utgiven i samarbete med Sveriges Psykologförbund.