PTP-handboken

PTP-handboken är utformad och utgiven av ett nätverk bestående av legitimerade psykologer, tillika samordnare och studierektorer för PTP-program inom regioner och andra verksamheter, i samarbete med Sveriges Psykologförbund.

Handboken vänder sig till PTP-psykologer, PTP-handledare, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra intressenter. För att utforma en bra PTP-tjänstgöring har Socialstyrelsens föreskrifter om praktisktjänstgöring för psykologer samt nätverkets arbete och samlade erfarenheter vägts samman. Syftet är att vara vägledande för hur en optimal PTP kan se ut.

 

Till PTP-handboken


Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring