PTP-program i regioner

Flera regioner har inrättat så kallade PTP-program. De kan se lite olika ut, men alla syftar de till att skapa en så bra tjänstgöring för PTP-psykologerna som möjligt. Samt att underlätta för arbetsgivare att rekrytera fler PTP-psykologer och därmed säkerställa framtida behov av psykologer.

Nedan har vi listat kontaktpersoner i regionerna

Region Stockholm

 

Hillevi Bergvall
Studierektor för PTP inom SLSO/SLL
Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)
Centrum för psykiatriforskning
Karolinska Institutet/Stockholms läns landsting
Liljeholmstorget 7, plan 6, hiss B, 117 63 Stockholm
E-post: hillevi.bergvall@sll.se
Telefon: 073-082 47 15

Landstinget i Värmland

Marja Rudenhed 
Studierektor för PTP-programmet
E-post: marja.rudenhed@liv.se
Telefon: 054 61 40 27

Region Jönköpings län

Linda Viberg

PTP-studierektor, studentsamordnare
E-post: linda.viberg@rjl.se

Qulturum Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län
Box 1024, 551 20 Jönköping
Besöksadress: Qulturum, Hus B4,
Länssjukhuset Ryhov

Landstinget i Kalmar län

Annika Lundmark
Studierektor för PTP-programmet
E-post: annika.lundmark@ltkalmar.se
Telefon: 0480-81897. Mobil: 070-3598449.

Region Skåne

Hedvig Mannerstråle Paradisi
Regional studierektor för PTP programmet
Enheten för kompetensförsörjning, Region Skåne
Dockplatsen 26 205 25 Malmö
E-post: hedvig.mannerstraleparadisi@skane.se
Telefon: 040-6753290

Landstinget Västernorrland

Peter Schibbye
Studierektor för PTP-programmet
Bedömningsmottagningen
Psykiatriska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
851 86 Sundsvall
E-post: Peter.schibbye@lvn.se
Telefon: 060-181977

Annika Ekeblad PTP-Studierektor
E-post: annika.ekeblad@lvn.se
Telefon: 0732 71 17 23

Västra Götalandsregionen

Katarina Malmqvist 
Studierektor PTP-programmet 
E-post: katarina.malmqvist@vgregion.se

Kajsa Holm 
Studierektor PTP programmet
E-post: kajsa.holm@vgregion.se

Åsa Gustavsson
Studierektor STP
E-post: asa.maria.gustavsson@vgregion.se

Region Västmanland

Johnny Pellas
Studierektor för PTP-programmet
Allmänpsykiatrisk mottagning 2
Psykiatricentrum, ingång 29
721 89 Västerås
E-post:johnny.pellas@regionvastmanland.se
Telefon: 021-17 55 38

Region Örebro län

Berit Eriksson
Studierektor
E-post: berit.eriksson@regionorebrolan.se
Telefon: 070-642 75 80

Landstinget Dalarna

Lena Öjehagen
Studierektor för PTP-programmet
Psykiatrins utvecklingsenhet
Jönshyttevägen 6, plan 3
783 32 SÄTER
E-post:
 lena.ojehagen@ltdalarna.se
Telefon: 072-554 83 53

Region Gävleborg

Ylva Strömbom 
Övergripande studierektor för psykologer
E-post: ylva.strombom@lg.se 
Telefon: 070- 601 42 10

Landstinget Sörmland

Nina Stühmeyer
Bitr. Studierektor för PTP-programmet
Psykiatriska kliniken
611 85 Nyköping
E-post: Nina.Styhmeyer@dll.se
Telefon: 072-143 19 46

Landstinget Blekinge

Magnus Thern
PTP-studierektor
E-post: magnus.thern@ltblekinge.se
Telefon: 0455 - 73 59 28

Västerbottens läns landsting

Nils Berginström
PTP-samordnare
NeuroRehab Nus
901 85 Umeå
E-post: nils.berginstrom@vll.se
Telefon: 090 - 785 21 93. Mobil: 070 - 655 02 25

Uppsala läns landsting

Karin Linderson 
Studierektor PTP programmet
Psykosmottagningen för vuxna
E-post: karin.lindersson@akademiska.se
Telefon: 018-611 21 32

Region Jämtland Härjedalen

Tina Johansson
PTP-studierektor
Region Jämtland Härjedalen
Östersunds sjukhus, Område psykiatri
831 83 Östersund
E-post: tina.k.johansson@regionjh.se
Telefon: 063-153572

Region Norrbotten

Ulrika Hegstam
Studierektor för PTP-programmet
Utbildningsenheten
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå
E-post: ulrika.hegstam@norrbotten.se 
Telefon: 070- 254 26 44

Region Kronoberg

Pär Madehall
Studierektor för PTP-programmet
Linnéuniversitetet
Institutionen för psykologi
351 95 Växjö
E-postpar.madehall@kronoberg.se
Tel: 0708-189459

Malin Wigren
Klinisk studierektor
Allmänpsykiatriska mottagningen
Emil Lindells väg 21
352 57 Växjö
E-post:malin.wigren@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 62 07

Lokala studierektorer/samordnare i SLL

Beroendecentrum Stockholm

Madeleine Sköld
Psykologsamordnare PTP och kandidater inom Beroendecentrum Stockholm Livsstilsmottagningen/MU
Riddargatan 1
114 35 Stockholm
E-post: madeleine.skold@sll.se
Telefon: 08-12347443 

Psykiatri Nordväst

Karin Frankel
Studierektor psykologer och PTP-psykologer Psykiatriska mottagningen Kronan
Sturegatan 2, 6tr
172 31 Sundbyberg
E-post: karin.frankel@sll.se
Tel: 08-587 313 05

Psykiatri Sydväst

Cornelia Larsson
Studierektor för psykologerna inom psykiatrin sydväst TIPS-Enheten för tidig behandling av psykos Röntgenvägen 3, plan 8
141 52 Huddinge
E-post: cornelia.larsson@sll.se
Tel: 072-554 31 34

Norra Stockholms Psykiatri

Josefin Clementzlor Berg
PTP-samordnare Mottagning för affektiva sjukdomar Alvik
Gustavslundsvägen 26, 3 tr
167 51  BROMMA
E-post: josefin.clementzlor-berg@sll.se
Tel: 08 123 486 00/72 (direkt)

Psykiatri Södra

Mia Rajalin
Studierektor
Psykiatri Södra
Tideliusgatan 12, plan 6
118 69 Stockholm
E-post: mia.rajalin@sll.se
Telefon: +46 8 123 415 68. Mobil: +46 72 217 71 24

 

BUP Stockholm

Irina Tingstedt
PTP-samordnare, utbildningsledare 
Ledning och stab
Barn och ungdomspsykiatri
Stockholms läns landsting
Besök: Folkungagatan 44
Post: Box 179 14, 118 95
Stockholm
E-post: irina.tingstedt@sll.se
Tel: +46 70 00 11 264