PTP-program i regioner

Flera regioner har inrättat PTP-program. Dessa kan se lite olika ut, men alla syftar till kvalitetssäkring av PTP-tjänsterna samt underlätta för arbetsgivare att rekrytera fler PTP-psykologer och därmed säkerställa framtida behov av psykologer.

Nedan har vi listat kontaktpersoner i regionerna

Region Blekinge

Magnus Thern
PTP-studierektor
E-post: magnus.thern@regionblekinge.se 
Telefon: 0455 - 73 59 28

Region Gotland

Karin Alvinge 
PTP-studierektor
Barn- och elevhälsan, Region Gotland
Visborgsallén 19
621 81 Visby
E-post: karin.alvinge@gotland.se
Telefon: 070-447 68 08

Region Dalarna

Ylva Linder
PTP-studierektor
Psykiatrins utvecklingsenhet
Jönshyttevägen 6, plan 3
783 32 SÄTER
E-post:
 ylva.linder@regiondalarna.se
Telefon: 072-554 83 53

Region Gävleborg

Ylva Strömbom 
Övergripande studierektor för psykologer
E-post: ylva.strombom@regiongavleborg.se 
Telefon: 070- 601 42 10

Region Halland

Jan Johansson
PTP-studierektor
E-post: jan.johansson@regionhalland.se
Telefon: 070-6046129

Region Jämtland Härjedalen

Lisa Fröst Björnsdotter
PTP-studierektor
Köpmangatan 24
831 83 Östersund
E-post: lisa.bjornsdotter@regionjh.se
Telefon: 063-153937

Daniel Berggren
Regional studierektor för STP-psykologer
Östersunds rehabcentrum
Region Jämtland/Härjedalen
E-post:daniel.berggren@regionjh.se
Telefon: 072-213 14 49

Läs mer om STP i Region Jämtland/Härjedalen

Region Jönköpings län

Linda Viberg

PTP-studierektor, studentsamordnare 
Qulturum Länssjukhuset Ryhov 
Region Jönköpings län 
Box 1024, 551 20 Jönköping 
Besöksadress: Qulturum, Hus B4, 
Länssjukhuset Ryhov
E-post: linda.viberg@rjl.se

Region Kalmar län

Annika Lundmark
Studierektor för PTP-programmet
E-post: annika.lundmark@regionkalmar.se
Telefon: 0480-81897. Mobil: 070-3598449.

Region Norrbotten

Marie Fredriksson
Studierektor för PTP-psykologer
Region Norrbotten
Höstvägen 7
976 33 Luleå
E-post: marie.e.fredriksson@norrbotten.se 
Telefon: 076-800 78 21

Läs mer om PTP i Region Norrbotten

Region Skåne

Hedvig Mannerstråle Paradisi
Regional studierektor för PTP programmet
Enheten för kompetensförsörjning, Region Skåne
Dockplatsen 26 205 25 Malmö
E-post: hedvig.mannerstraleparadisi@skane.se
Telefon: 040-6753290

Region Stockholm

 

Hillevi Bergvall
Studierektor för PTP inom SLSO/SLL
Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)
Centrum för psykiatriforskning
Karolinska Institutet/Stockholms läns landsting
Liljeholmstorget 7, plan 6, hiss B, 117 63 Stockholm
E-post: hillevi.bergvall@sll.se
Telefon: 073-082 47 15

Region Uppsala

Karin Linderson 
Studierektor PTP programmet
Psykosmottagningen för vuxna
E-post: karin.lindersson@akademiska.se
Telefon: 018-611 21 32

Region Värmland

Johanna Rickardsson

Studierektor för PTP-programmet
Neuropsykologiska mottagningen

Järnvägsgatan 7, 4 tr

652 25 Karlstad

E-post: johanna.rickardsson@regionvarmland.se

Telefon: 010-8316294

Region Västerbotten

Nils Berginström
PTP-samordnare
NeuroRehab Nus
901 85 Umeå
E-post: nils.berginstrom@vll.se
Telefon: 090 - 785 21 93. Mobil: 070 - 655 02 25

Region Sörmland

Camilla Åhlander
Vik. Studierektor för PTP-programmet
Division psykiatri och funktionshinder 
Nyköpings lasarett
611 85 Nyköping
E-postcamilla.ahlander@regionsormland.se
Telefon: 072-143 19 46

Paula Richter
STP-studierektor
Division Psykiatri och funktionshinder
Nyköpings lasarett
611 85 Nyköping
E-post: paula.richter@regionsormland.se
Telefon: 076 695 17 76

Region Västernorrland

Peter Schibbye
Studierektor för PTP-programmet
Bedömningsmottagningen
Psykiatriska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
851 86 Sundsvall
E-post: Peter.schibbye@lvn.se
Telefon: 060-181977

Region Västmanland

Victoria Andrén
Studierektor för PTP-programmet

Epost victoria.andren@regionvastmanland.se
Telefon: 021-17 37 82. Mobil: 0764-96 90 93

Västra Götalandsregionen

Katarina Malmqvist 
Studierektor PTP-programmet 
E-post: katarina.malmqvist@vgregion.se

Kajsa Holm 
Studierektor PTP programmet
E-post: kajsa.holm@vgregion.se

Åsa Gustavsson
Studierektor STP
E-post: asa.maria.gustavsson@vgregion.se

Region Örebro län

Berit Eriksson
Studierektor
E-post: berit.eriksson@regionorebrolan.se
Telefon: 070-642 75 80

Region Östergötland

Astrid Kihlén
PTP-studierektor
VC Cityhälsan Centrum
Gamla Lasarettsgatan 18
60239 Norrköping
E-post: astrid.kihlen@regionostergotland.se

Läs mer om PTP i Region Östergötland

Region Kronoberg

Pär Madehall
Studierektor för PTP-programmet
Allmänpsykiatriska enheten
Jf Liedholms väg 7
352 57 Växjö
E-postpar.madehall@kronoberg.se
Telefon: 0470-587 158

Malin Wigren
Klinisk studierektor
Allmänpsykiatriska enheten
Jf Liedholms väg 7
352 57 Växjö
E-post:malin.wigren@kronoberg.se
Telefon: 0470-586 207

Lokala studierektorer i SLL

Beroendecentrum Stockholm

Madeleine Sköld
Psykologsamordnare PTP och kandidater inom Beroendecentrum Stockholm Livsstilsmottagningen/MU
Riddargatan 1
114 35 Stockholm
E-post: madeleine.skold@sll.se
Tel: 08-12347443 

Psykiatri Nordväst

Karin Frankel
Studierektor psykologer och PTP-psykologer Psykiatriska mottagningen Kronan
Sturegatan 2, 6tr
172 31 Sundbyberg
E-post: karin.frankel@sll.se
Tel: 08-587 313 05

Psykiatri Sydväst

Cornelia Larsson
Studierektor för psykologerna inom psykiatrin sydväst TIPS-Enheten för tidig behandling av psykos Röntgenvägen 3, plan 8
141 52 Huddinge
E-post: cornelia.larsson@sll.se
Tel: 072-554 31 34

Norra Stockholms Psykiatri

Josefin Clementzlor Berg
PTP-samordnare Mottagning för affektiva sjukdomar Alvik
Gustavslundsvägen 26, 3 tr
167 51  BROMMA
E-post: josefin.clementzlor-berg@sll.se
Tel: 08 123 486 00/72 (direkt)

Psykiatri Södra

Mia Rajalin
Studierektor
Psykiatri Södra
Tideliusgatan 12, plan 6
118 69 Stockholm
E-post: mia.rajalin@sll.se
Tel: +46 8 123 415 68. Mobil: +46 72 217 71 24

 

BUP Stockholm

Irina Tingstedt
PTP-samordnare, utbildningsledare 
Ledning och stab
Barn och ungdomspsykiatri
Stockholms läns landsting
Besök: Folkungagatan 44
Post: Box 179 14, 118 95
Stockholm
E-post: irina.tingstedt@sll.se
Tel: +46 70 00 11 264

Lokala studierektorer i VGR

Primärvård
Karin Angantyr 

Studierektor PTP vårdcentral
Studierektorsenhet primärvård
Kungsgatan 12
411 19 Göteborg
E-post: karin.angantyr@vgregion.se 
Telefon: 0705-416 681

Södra Älvsborgs Sjukhus - vuxenpsykiatri
Karin Korpelainen
PTP-studierektor vuxenpsykiatrin
SÄS Vuxenpsykiatriska kliniken
Öppenvårdsmottagning Björkängen
Klinikvägen 42, ingång 26
501 82 Borås
E-post: karin.korpelainen@vgregion.se
Telefon: 033-616 21 66

Södra Älvsborgs Sjukhus - BUP
Marie Hansson
Studierektor för VFP, PTP, STP
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Alingsås
Södra Ringgatan 28A
441 83 Alingsås
E-post: marie.mh.hansson@vgregion.se
Telefon: 0322-227 148

Sahlgrenska Universitetssjukhuset - verksamhetsområde psykos
Nina Möller
PTP-studierektor Verksamhetsområde Psykos och PLA
Psykiatri Psykos, SU
Göteborgsvägen 31
431 80 Mölndal
E-post: nina.h.moller@vgregion.se
Telefon: 0700-82 57 31

Sahlgrenska Universitetssjukhuset - verksamhetsområde beroende
Emma Jacobsson-Jensen
PTP-studierektor Verksamhetsområde Beroende och PLA
Beroendemottagning Kvinnor
Olskroksgatan 30
416 66 Göteborg
E-post: emma.k.jacobsson@vgregion.se
Telefon: 0722-015 613

NU-sjukvården - BUP
Eva Jaksjö
Studierektor för PTP och STP
BUP Spelmannen
Uddevalla sjukhus
451 80 Uddevalla
E-post: eva.jaksjo@vgregion.se
Telefon: 010-435 17 76