Styrelsen


Gabriella Grusell, ordförande
Leg. Psykolog. Arbetar som organisationspsykolog i egen verksamhet med grupputveckling, ledarstöd, organisationsutveckling och arbetslivets utveckling kopplat till digitalisering. Har tidigare arbetat bland annat inom företagshälsovården samt på managementkonsultbolag inom förändringsledning och hantering av operativa risker och kriser. 

Carl Åborg, vice ordförende
Leg.psykolog sedan 1978, specialist i Arbetslivets psykologi, fil.dr. och docent i psykologi. Arbetar som universitetslektor på Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Har tidigare arbetat drygt 20 år som företagshälsovårdspsykolog, främst på Previa. Har varit fackligt aktiv sedan studietiden och medlem i styrelser på olika nivåer; kretsar, yrkesföreningar och förbundsstyrelsen. Medlem i förbundets specialistråd.

Helena Borg, sekreterare
Leg. psykolog under specialistutbildning. Arbetar som organisationspsykolog på Psykologpartners med bl a ledarskaps- grupp och organisationsutveckling, föreläser och handleder. Utbildad inom och med specialintresse för förebyggande arbete för konflikthantering, samt utbildning i den norska metoden för utredning av mobbing inom arbetslivet.

Maria Karnell, kassör
Leg. Psykolog och specialist i arbetslivets psykologi.  Arbetar som HR-strateg på Kulturhuset Stadsteatern, framförallt med grupp- och organisationsutveckling samt med arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor. Har tidigare arbetat på managementbolag samt inom företagshälsovården.

Sara Henrysson Eidvall
Leg psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi. Driver egen verksamhet i psykologkonsultföretaget Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB med fokus på ledarutveckling och team. Är också adjungerad lärare på Psykologprogrammet på Stockholms universitet med fokus på AO. Arbetar också med testkvalitetsgranskning samt certifierng av testanvändare enligt den europeiska psykologfederationen EFPAs standarder. 

Karin Karlström
Leg. Psykolog. Arbetar som utredare med chef- och ledarskapsfrågor på Saco. Arbetet är inriktat på tre fokusområden: lön(chefens egen lön samt rollen som lönesättande chef), organisatoriska förutsättningar för chefskap och lika karriärmöjligheter för män och kvinnor. Har tidigare arbetat som utredare med arbetsmiljöfrågor och har även en bakgrund som psykolog och organisationskonsult inom företagshälsovård.

Lina Södergren 
Leg psykolog. Arbetar på Psykologpartners, ett företag som erbjuder KBT-tjänster till organisationer, grupper och individer. Arbetsuppgifterna innefattar främst utbildning, handledning samt kliniskt individarbete. Har tidigare erfarenhet av arbete på central elevhälsa samt akutpsykiatri. Har ett extra intresse för gruppsykologi och har utfört konsultuppdrag inom ämnet. Är en av grundarna till studentföreningen Psykologisation. Föreningens syfte är att sprida kunskap om arbets- och organisationspsykologi. 

Alex Pimienta
Leg. Psykolog. Har startat inom företagshälsovård och sedan arbetat inom ett antal privata psykologkonsultföretag och under en period även som platschef. Arbetar nu i egen konsultverksamhet med organisations-och ledarskapsutveckling utifrån bl.a. OBM. Vanliga uppdrag är organisationsanalys/kartläggning, implementering, facilitering, chefsstöd, handledning och utbildning av ledningsgrupper och personalgrupper, teamutveckling, och konflikthantering. Ingår med egen verksamhet i KBT-mottagningen i Göteborg där hon arbetar med individuell KBT-behandling och parterapi utifrån IBCT/DBT för par. Handleder och utbildar även parterapeuter.

Kristoffer Laag
Leg Psykolog. Arbetar som HR-Strateg vid Jönköping kommuns centrala personalavdelning med kommunövergripande chef- och ledarskapsfrågor. Bakgrunden är psykolog och organisationskonsult vid företagshälsovård inom mestadels offentlig verksamhet. Nuvarande uppdrag består av främjande/förebyggande insatser i form av handledning, utveckling och utbildning på grupp och organisationsnivå. Arbetar på uppdrag av förvaltningschefer, personalchefer och politiken.

Kontakt

Maila oss: 
aopsykologerna@
psykologforbundet.se

Ordförande
Gabriella Grusell
E-post:
gabriella.grusell@lighthousestockholm.se
0733-648714

Kassör
Maria Karnell
E-post: 
karnellmaria@gmail.com 

Arbetslivets psykologer
Ladda hem broschyr här