Yrkesföreningen psykologer
för döva och hörselskadade

 

Kerstin Engström, ordförande                          
kerstin.engstrom@orebroll.se

Birgit Andersson, vice ordförande                  
birgit.k.andersson@ltdalarna.se                     

Vibeke Marsling, sekreterare                           
vibeke.marsling@lvn.se

Anna-Maija Reivilä, kassör                                 
Anna-Maija.Reivila@spsm.se

Maria Midböe, övrig ledamot                           
maria.midboe@sll.se

Anna-Mia Widengren, övrig ledamot            
AnnaMia.Widengren@vll.se

Kontakt

Ordförande och förmedlare av kontaktuppgifter:
Kerstin Engström

E-post:
kerstin.engstrom@orebroll.se