Bli medlem i SKPF – Sveriges Psykologförbund

Medlemsavgift

200 kr/år för leg psykolog och ptp-psykolog
100 kr/år för psykologstudent