Lyckad konferens i Vence

PPP, föreningen för Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet arrangerade ännu en lyckad kurs i Vence i södra Frankrike, första helgen efter påsk.

14 psykologer och terapeuter med olika inriktning möttes återigen i en stimulerande miljö. Det blev intensiva dagar med lärande på många nivåer.

Temat i år var Gruppens Potential.

Vi fick lära oss om gruppens möjligheter  i kliniskt arbete men framförallt i arbetet med chefer. Christer Sandahl, professor vid Karolinska  Institutet, psykolog och ordförande i Gruppanalytiska Institutet redogjorde för forskning på området. Vi fick lära oss en spännande metod att arbeta med och i grupp i nya sammanhang: Backstage.

Christer hustru och kollega, psykologen och författaren Patricia Tudor Sandahl inspirerade oss till fördjupning och att även fundera över etiska och filosofiska aspekter av vårt arbete.
På bilden de två kursledarna tillsammans med undertecknad,
Louise Boman
vice ordf i PPP