Seniorpsykologerna

Seniorpsykologer i Sveriges psykologförbund vill påverka utformning och utveckling av psykologens roll som senior.

TIDEN GÅR

Barn, äldre - och musiken däremellan


Studiedag, årsmöte och socialia aktiviteter

Upplsala den 18 och 19 maj 2018

Fredagen den 18 maj

9.30 Samling - registrering och kaffe
10.00 Föreningens ordförande, Gunvor Bergquist, hälsar välkommen tillsammans med prefekt Cecilia Wåhlstedt och Norra regionens medlemsansvarig Hans Åberg
Praktisk information
10.10 Cecilia Wåhlstedt berättar om utbildning, forskning och aktuella utmaningar vid institutionen. Glimt från institutionens feministiska studentgrupp
11.00 Matilda Frick, doktoreand vid institutionens barn- och babylab, presenterar ett longitudunellt projekt om barns förmåga till självreglering, även barn med ADHD
12.00 Lunch på Blåsenhus
13.00 Dialogföreläsning mellan Alf Gabirelsson, preofessor emeritus med särskild inriktning på musikpsykologi, och Laura Sakka, nydisputerad psykolog som forskat på musikens terapeutiska betydelse vid depression (delvis på engelska)
14.00 Musikaliskt mellanspel
14.15 Kaffepaus
14.30 Åke Pålshammar, universitetsrektor och neuropsykolog, talar om hjärnhälsa på äldre dar
15.15 Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg
15.45 Bensträckare
16.00 Föreningens årsmöte (röstberättigad är medlem; övriga kan delta efter intresse)
17.30 Guidning blad Uppsala universitets unika sevärdigheter
19.00 (ca) Gemensam målltid

Lördagen den 19 maj

Sevärt i Uppsala, cirka kl 11.14.
Besök och visning av Bror Hjorths hus

Anmälan senast 27/4 till:

Hans Åberg hans@hansaberg.se eller 073-183 03 65
Meddela om du vill delta i:
- Studiedagen, gratis så när som på ca 125 kr för lunch. Betalas vis registreringen
- Årsmöte (röstberättigad är medlemmar i någon av regionföreningarna; övriga kan delta efter intresse)
- Visningen kl 17.30 av kulturell sevärdighet i universitetsområdet
- Gemensam middag på kvällen (prisbild ca 350 kr exkl dryck)
- Besöket på Bror Hjorts hus (eller annan aktivitet) under lördagen
Om du inte ordnar ditt eget logi, bör hotell bokas snart. Kontakta Hans Åberg för tips

Välkommen till Uppsala,
Ungdomens stad i dess allra vackraste vårskrud!


Seniorpsykologerna värnar om seniorernas yrkesidentitet. I föreningen samlas vitt skilda yrkes- och kunskapsområden som ger ökad bredd och nya dimensioner åt seniorlivet. Samtidigt glöms inte de sociala kontakterna mellan medlemmarna bort.

 

Nyskrivet om psykologernas, psykologins och förbundets historia 

20 seniorpsykologer
berättar om sin tid i yrket

 

Föreningen Seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund har initierat ett projekt där pensionerade psykologer beskriver sitt arbetsliv.

De olika berättelserna speglar förutsättningarna för psykologarbete under andra hälften av 1900-talet, hur samhälleliga förändringar och idéer har påverkat yrkesrollen och hur psykologerna själva har format sina arbetsuppgifter.

Berättelserna utgör personliga dokument över hågkomsterna.

Här finns alla de unika berättelserna


Seniorpsykologernas uppgift är att:


•      Skapa kontakt mellan medlemmar liksom med yrkesverksamma kollegor
•      Verka för att medlemmarnas kunskaper och erfarenhet tas till vara
•      Verka för att medlemmarna fortsatt får möjlighet att följa utvecklingen inom psykologyrket
•      På uppdrag av förbundsstyrelsen genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor 

 

Sammankomster

sker vid två till fyra träffar per termin i Södra, Västra, Östra och Norra regionerna. Träffarna är av social, kulturell eller professionell natur.

 

Seniortelefonen

Seniorföreningens telefonservice för dig som snart går i pension eller som redan lämnat yrkeslivet och har funderingar på vad den nya tillvaron innebär.

Här svarar de erfarna psykologerna Brita Tiberg och Ulla-Britt Selander
Tisdagar kl. 13.00– 1400
Tel: 08-567 06 400 Begär "Seniortelefonen"