Aktivitetsbidrag

Alla förbundets föreningar, studentföreningar och nätverk kan söka aktivitetsbidrag. Syftet med bidragen är att stötta föreningars och nätverks styrning och utveckling samt att ge möjlighet till delaktighet och aktivitet.

Psykologföreningar och nätverk som är verksamma inom ramen för Sveriges Psykologförbund som inte har egna intäkter kan söka två bidrag.

  1. Basbidrag som är till för att kunna driva föreningen eller nätverket. Detta stöd ska gå till kostnader för att ha årsmöte och styrelsemöten.

  2. Bidrag till prioriterade aktiviteter. Detta stöd delas enligt beslut i förbundsstyrelsen på ut till aktiviteter som har koppling till förbundets strategiska inriktning. En grundläggande tanke med detta är att det ska skapas ett utbyte av idéer mellan den lokala och den centrala organisationen om hur förbundets politik ska bli verklighet och för att hela organisationen ska ha ett gemensamt strategiskt fokus.

Nationella föreningar (som har egna intäkter) kan enbart söka aktivitetsbidrag till prioriterade aktiviteter. 

Här nedan hittar du formulär för de olika ansökningarna. Vi vill att ni till ansökan bifogar:

  • årsmötesprotokoll,
  • verksamhetsberättelse samt en
  • ekonomisk redovisning 

Finns inte dessa underlag går det bra att skriva en kort redovisning av verksamheten under föregående år. Vi kommer att ta hänsyn till hur föreningens nuvarande ekonomi ser ut. 

Har du frågor gällande aktivitetsbidragen kan du kontakta mahlin.levin@psykologforbundet.se