Prioriterad aktivitet

Ansökan om bidrag för prioriterad aktivitet

Nedan bifogar ni följande dokument:
- årsmötesprotokoll,
- verksamhetsberättelse
- ekonomisk redovisning 

Finns inte dessa underlag går det bra att skriva en kort redovisning av verksamheten föregående år och bifoga istället.