Styrelsen


Nishteman Karalaitis, ordförande
Leg. psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi, doktorand vid Karolinska Institutet. Har de senaste 10 åren jobbat med grupp- och ledarutveckling inom privat och offentlig sektor. Engagerad i att driva frågor inom AO-fältet som utvecklar professionen och kunskapsområdet.

Felicia Grosin, sekreterare
Leg. psykolog och organisationskonsult på den privata psykologmottagningen MOD KBT i Göteborg där hon har ansvar över den operativa verksamheten. Arbetar både med klinisk behandling och med uppdrag inom arbets- och organisationspsykologi kring ledarskap, grupp- och organisationsutveckling. Föreläser om psykosocial arbetsmiljö, stresshantering och likabehandling. Är engagerad i den ideella föreningen Psykologer utan gränser och har tidigare engagerat sig i olika projekt för att sprida psykologisk kunskap för nyanlända.

Damir Brkic, kassör
Leg. psykolog på Praktikertjänst med klinisk inriktning. Sedan tidigare intresse av AO-psykologi med erfarenhet inom urval, design av rekryteringsprocesser, personbedömning och utveckling av arbetspsykologiska tester. Skrivit examensuppsats på området personlighet i arbete samt arbetat med klinisk forskning inom ett par olika områden.

Björn Hansson
Leg. psykolog och organisationskonsult på Björn Hansson Psykologkonsult AB. Han har en lång och bred erfarenhet av arbete inom det arbetspsykologiska området, både vad gäller typer av uppdrag och strategisk nivå, från operativa insatser till styrelsearbete. Arbetet innefattar nu främst ledarcoaching, grupputveckling och urvalstjänster. Björn Har arbetat på Arbetsmarknadsstyrelsen, Psykologiförlaget Consulting, Assessio, cut-e samt i två egna bolag. Björn innehar certifikat som styrelseledamot.

Jonna Restin
Leg. psykolog och organisationskonsult på Tjugonde Företagshälsa i Malmö. Arbetar både kliniskt och med uppdrag kopplade till organisationsutveckling, grupprocesser, chefscoaching och utbildning. Har tidigare arbetat med rekrytering och urvalsprocesser.

Josefine Eriksson
Leg. psykolog under specialistutbildning i arbets- och organisationspsykologi. Arbetar på Scanias inbyggda företagshälsovård på individ, grupp och organisationsnivå. Arbetar med bedömning och behandling vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa, samt stöd vid rehabilitering. Ger konsultation och handledning till chefer och HR. Genomför fördjupad analys av grupper och arbetar med teamutveckling. Föreläser och utbildar inom arbetsrelaterad psykisk (o)hälsa liksom organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

 

Kontakt

Maila oss: 

aopsykologerna@
psykologforbundet.se

Ordförande

Ordförande: Nishteman Hosseini
E-post: nishteman@hosseinidizengremel.se
073-9974027

Media
Kristoffer Laag
E-post: kristoffer.laag@jonkoping.se

Arbetslivets psykologer
Ladda hem broschyr här