Styrelsen


Sara Henrysson Eidvall, ordförande
Leg psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi. Driver egen verksamhet i psykologkonsultföretaget Henrysson Åkerlund med fokus på ledarutveckling, ledningsgrupper och team. Arbetar också med testkvalitetsgranskning samt certifiering av testanvändare enligt den europeiska psykologfederationen EFPAs standarder. 

Helena Borg, sekreterare
Leg. psykolog under specialistutbildning. Arbetar som organisationspsykolog på Psykologpartners med bl. a ledarskaps- grupp och organisationsutveckling, föreläser och handleder. Utbildad inom och med specialintresse för förebyggande arbete för konflikthantering, samt utbildning i den norska metoden för utredning av mobbing inom arbetslivet.

Brita Helleberg, kassör
Leg psykolog och organisationskonsult på Psykologifabriken. Arbetar i huvudsak med ledarutveckling, ledningsgrupper och team samt föreläser. Har ett intresse i idrottspsykologi och coachar idrottare på fritiden. Har tidigare arbetat med urval, design av rekryteringsprocesser och personbedömningar.

Lina Södergren

Leg. Psykolog/ Organisationspsykolog. Arbetar på Psykologpartners med ledarskaps- grupp och organisationsutveckling. Har tidigare arbetat som skolpsykolog samt med klinisk behandling och bedömning för individer. Är en av grundarna till studentföreningen Psykologisation. Föreningens syfte är att sprida kunskap om arbets- och organisationspsykologi. 

Kristoffer Laag, media ansvarig
Leg. Psykolog/ Organisationspsykolog. Arbetar som HR-Strateg vid Jönköping kommuns centrala personalavdelning med kommunövergripande chef-, ledarskaps och organisationsutveckling. Arbetar på uppdrag av förvaltnings,- funktions, verksamhets och personalchefer samt politiken med främjande/förebyggande insatser i form av handledning, utveckling och utbildning på grupp och organisationsnivå. Bakgrunden är psykolog och organisationskonsult vid företagshälsovård inom mestadels offentlig verksamhet

Maria Bergalm
Leg. psykolog under specialistutbildning i arbets- och organisationspsykologi. Arbetar som organisationspsykolog på företagshälsan i Region Norrbotten. Arbetar med enskilda individer, grupper och organisatoriskt. Med såväl rehabilitering som ledar-, grupp-, och organisationsutveckling. Har tidigare erfarenhet som konsult i egen verksamhet som för tillfället är vilande. Har även arbetat som arbetspsykolog på AF, som skolpsykolog inom elevhälsa och som klinisk psykolog med såväl barn, ungdomar och vuxna.

Jan Påhlsson
Leg. psykolog som är specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Huvudsakligen arbetat som inskrivnings- och chefspsykolog vid Pliktverket/Rekryteringsmyndigheten som personbedömare och säkerhetsprövning av sökande och mönstrande till Försvarsmakten samt till Polishögskolan. Dessutom intervjuat vid chefsurval till bland annat Tullverket, SOS Alarm och Kriminalvården. Har under en period haft eget företag tillsammans med kollegor och då arbetat som konsult åt näringslivet med inriktning mot risk- och kompetensbedömning. Även tjänstgjort som skolpsykolog i ett elevvårdsteam med uppdrag från rektorer och skolchef. Arbetat fackligt på 80-talet i Jämtlandskretsen av Psykologförbundet både som ledamot och ordförande.

Carl Hellström, sekreterare
Leg. psykolog och konsult vid Aon's Assessment Solutions. Arbetar med arbetspsykologiska tester i samband med rekrytering och urval, samt med personbedömningar i rekryteringssammanhang. Har tidigare varit engagerad i  psykologförbundets styrelse och varit vice ordförande för Saco studentråd.

Felicia Grosin
Leg. psykolog och organisationskonsult på den privata psykologmottagningen MOD KBT i Göteborg där hon har ansvar över den operativa verksamheten. Arbetar både med klinisk behandling och med uppdrag inom arbets- och organisationspsykologi kring ledarskap, grupp- och organisationsutveckling. Föreläser om psykosocial arbetsmiljö, stresshantering och likabehandling. Är engagerad i den ideella föreningen Psykologer utan gränser och har tidigare engagerat sig i olika projekt för att sprida psykologisk kunskap för nyanlända.

Kontakt

Maila oss: 

aopsykologerna@
psykologforbundet.se

Ordförande
Sara Henrysson Eidvall
E-post: sara.henrysson@henakesjo.se
070-2668761

Media
Kristoffer Laag
E-post: kristoffer.laag@jonkoping.se

Arbetslivets psykologer
Ladda hem broschyr här