Styrelsen


Nishteman Karalaitis, ordförande
Leg. psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi, doktorand vid Karolinska Institutet. Har de senaste 10 åren jobbat med grupp- och ledarutveckling inom privat och offentlig sektor. Engagerad i att driva frågor inom AO-fältet som utvecklar professionen och kunskapsområdet.

Felicia Grosin, sekreterare
Leg. psykolog och organisationskonsult på den privata psykologmottagningen MOD KBT i Göteborg där hon har ansvar över den operativa verksamheten. Arbetar både med klinisk behandling och med uppdrag inom arbets- och organisationspsykologi kring ledarskap, grupp- och organisationsutveckling. Föreläser om psykosocial arbetsmiljö, stresshantering och likabehandling. Är engagerad i den ideella föreningen Psykologer utan gränser och har tidigare engagerat sig i olika projekt för att sprida psykologisk kunskap för nyanlända.

Damir Brkic, kassör
PTP-psykolog på Praktikertjänst med klinisk inriktning. Sedan tidigare intresse av AO-psykologi med erfarenhet inom urval, design av rekryteringsprocesser, personbedömning och utveckling av arbetspsykologiska tester. Skrivit examensuppsats på området personlighet i arbete samt arbetat med klinisk forskning inom ett par olika områden.

Jan Påhlsson
Leg. psykolog som är specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Huvudsakligen arbetat som inskrivnings- och chefspsykolog vid Pliktverket/Rekryteringsmyndigheten som personbedömare och säkerhetsprövning av sökande och mönstrande till Försvarsmakten samt till Polishögskolan. Dessutom intervjuat vid chefsurval till bland annat Tullverket, SOS Alarm och Kriminalvården. Har under en period haft eget företag tillsammans med kollegor och då arbetat som konsult åt näringslivet med inriktning mot risk- och kompetensbedömning. Även tjänstgjort som skolpsykolog i ett elevvårdsteam med uppdrag från rektorer och skolchef. Arbetat fackligt på 80-talet i Jämtlandskretsen av Psykologförbundet både som ledamot och ordförande. 

Jonna Restin
Leg. psykolog och organisationskonsult på Tjugonde Företagshälsa i Malmö. Arbetar både kliniskt och med uppdrag kopplade till organisationsutveckling, grupprocesser, chefscoaching och utbildning. Har tidigare arbetat med rekrytering och urvalsprocesser.  

Josefine Eriksson
Leg. psykolog under specialistutbildning i arbets- och organisationspsykologi. Arbetar på Scanias inbyggda företagshälsovård på individ, grupp och organisationsnivå. Arbetar med bedömning och behandling vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa, samt stöd vid rehabilitering. Ger konsultation och handledning till chefer och HR. Genomför fördjupad analys av grupper och arbetar med teamutveckling. Föreläser och utbildar inom arbetsrelaterad psykisk (o)hälsa liksom organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Lina Södergren
Leg. Psykolog/ Organisationspsykolog. Arbetar på Psykologpartners med ledarskaps-, grupp- och organisationsutveckling. Har tidigare arbetat som skolpsykolog samt med klinisk behandling och bedömning för individer. Är en av grundarna till studentföreningen Psykologisation. Föreningens syfte är att sprida kunskap om arbets- och organisationspsykologi.

 

Kontakt

Maila oss: 

aopsykologerna@
psykologforbundet.se

Ordförande

Ordförande: Nishteman Hosseini
E-post: nishteman@hosseinidizengremel.se
073-9974027

Media
Kristoffer Laag
E-post: kristoffer.laag@jonkoping.se

Arbetslivets psykologer
Ladda hem broschyr här