Styrelsen


Sara Henrysson Eidvall, ordförande
Leg psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi. Driver egen verksamhet i psykologkonsultföretaget Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB med fokus på ledarutveckling, ledningsgrupper och team. Arbetar också med testkvalitetsgranskning samt certifierng av testanvändare enligt den europeiska psykologfederationen EFPAs standarder. 

Helena Borg, sekreterare
Leg. psykolog under specialistutbildning. Arbetar som organisationspsykolog på Psykologpartners med bl a ledarskaps- grupp och organisationsutveckling, föreläser och handleder. Utbildad inom och med specialintresse för förebyggande arbete för konflikthantering, samt utbildning i den norska metoden för utredning av mobbing inom arbetslivet.

Maria Karnell, kassör
Leg. Psykolog och specialist i arbetslivets psykologi.  Arbetar som HR-strateg på Kulturhuset Stadsteatern, framförallt med grupp- och organisationsutveckling samt med arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor. Har tidigare arbetat på managementbolag samt inom företagshälsovården.

Lina Södergren  
Leg. Psykolog/ Organisationspsykolog. Arbetar på Psykologpartners med ledarskaps- grupp och organisationsutveckling. Har tidigare arbetat som skolpsykolog samt med klinisk behandling och bedömning för individer. Är en av grundarna till studentföreningen Psykologisation. Föreningens syfte är att sprida kunskap om arbets- och organisationspsykologi. 

Alex Pimienta
Leg. Psykolog. Har startat inom företagshälsovård och sedan arbetat inom ett antal privata psykologkonsultföretag och under en period även som platschef. Arbetar nu i egen konsultverksamhet med organisations-och ledarskapsutveckling utifrån bl.a. OBM. Vanliga uppdrag är organisationsanalys/kartläggning, implementering, facilitering, chefsstöd, handledning och utbildning av ledningsgrupper och personalgrupper, teamutveckling, och konflikthantering. Ingår med egen verksamhet i KBT-mottagningen i Göteborg där hon arbetar med individuell KBT-behandling och parterapi utifrån IBCT/DBT för par. Handleder och utbildar även parterapeuter.

Kristoffer Laag media ansvarig
Leg Psykolog. Arbetar som HR-Strateg vid Jönköping kommuns centrala personalavdelning med kommunövergripande chef- och ledarskapsfrågor. Bakgrunden är psykolog och organisationskonsult vid företagshälsovård inom mestadels offentlig verksamhet. Nuvarande uppdrag består av främjande/förebyggande insatser i form av handledning, utveckling och utbildning på grupp och organisationsnivå. Arbetar på uppdrag av förvaltningschefer, personalchefer och politiken.

Maria Bergalm
Leg. psykolog under specialistutbildning i arbets- och organisationspsykologi. Arbetar som organisationspsykolog på företagshälsan i Region Norrbotten. Arbetar med enskilda individer, grupper och organisatoriskt. Med såväl rehabilitering som ledar-, grupp-, och organisationsutveckling. Har tidigare erfarenhet som konsult i egen verksamhet som för tillfället är vilande. Har även arbetat som arbetspsykolog på AF, som skolpsykolog inom elevhälsa och som klinisk psykolog med såväl barn, ungdomar och vuxna.

Jan Påhlsson
Leg. psykolog som är specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Huvudsakligen arbetat som inskrivnings- och chefspsykolog vid Pliktverket/Rekryteringsmyndigheten som personbedömare och säkerhetsprövning av sökande och mönstrande till Försvarsmakten samt till Polishögskolan. Dessutom intervjuat vid chefsurval till blanat annat Tullverket, SOS Alarm och Kriminalvården. Har under en period haft eget företag tillsammans med kollegor och då arbetat som konsult åt näringslivet med inriktning mot risk- och kompetensbedömning. Även tjänstgjort som skolpsykolog i ett elevvårdsteam med uppdrag från rektorer och skolchef. Arbetat fackligt på 80-talet i Jämtlandskretsen av Psykologförbundet både som ledamot och ordförande.

Carl Hellström
Leg. psykolog och konsult vid Aon's Assessment Solutions. Arbetar med arbetspsykologiska tester i samband med rekrytering och urval, samt med personbedömningar i rekryteringssammanhang. Har tidigare varit engagerad i  psykologförbundets styrelse och varit vice ordförande för Saco studentråd.

Kontakt

Maila oss: 
aopsykologerna@
psykologforbundet.se

Ordförande
Gabriella Grusell
E-post:
gabriella.grusell@lighthousestockholm.se
0733-648714

Kassör
Maria Karnell
E-post: 
karnellmaria@gmail.com 

Arbetslivets psykologer
Ladda hem broschyr här