Styrelsen


Josefine Eriksson, ordförande
Leg. psykolog under specialistutbildning i arbets- och organisationspsykologi. Har sedan studietiden haft ett starkt intresse för AO-fältet. Arbetar på Scania med chefscoaching, handledning av ledningsgrupper samt utbildning och konsultation gällande psykologisk kunskap till olika parter inom företaget. Brinner för att driva frågor för att utveckla psykologprofessionen inom Arbets- och Organisationspsykologi.

Damir Brkic, kassör
Leg. psykolog på Praktikertjänst med klinisk inriktning. Sedan tidigare intresse av AO-psykologi med erfarenhet inom urval, design av rekryteringsprocesser, personbedömning och utveckling av arbetspsykologiska tester. Skrivit examensuppsats på området personlighet i arbete samt arbetat med klinisk forskning inom ett par olika områden.

Hanna Gårdstedt
Student på psykologprogrammet, Stockholms universitet, med stort intresse för arbets- och organisationspsykologi. Hon har sedan tidigare en examen inom kulturvård och 15 års arbetslivserfarenhet som kulturmiljöspecialist i olika roller inom såväl privat som offentlig sektor.

Maria Ingelsson Sgroi
Leg. psykolog samt specialist i organisationspsykologi. Arbetar som adjunkt på Linnéuniversitet där hon undervisar blivande psykologstudenter i organisationspsykologi. Maria är även verksam i eget företag med fokus på organisationsutveckling, ledarstöd, grupputveckling samt handledning.

Emilie Bäcklin Löwenberg
Leg. psykolog och organisationskonsult på Behaviour Design Group. Arbetar brett med uppdrag inom arbets- och organisationspsykologifältet, bl.a. med förändringsledning, ledarskap, grupp- och organisationsutveckling samt beteendebaserad säkerhet. Tidigare erfarenhet av kliniskt arbete inom specialistpsykiatrin, både behandling och utredning med ett särskilt fokus på implementering och utförande av behandling för patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (DBT).