Ansök om medlemskap

Bli medlem

Psykologer och studerande som är medlemmer i Sveriges Psykologförbund kan ansöka direkt om medlemskap i Nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer.

Psykologer och studerande på psykologprogram som ännu inte är medlemmar i Sveriges Psykologförbund måste först bli medlemmar i förbundet innan ansökan om medlemskap i Nationella förening för Arbets- och Organisationspsykologer kan behandlas.

Medlemsavgift Nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer

Ordinarie medlem - 300 kr/år (förutsatt att du är medlem i förbundet)
Studerande medlem - 96 kr/år (förutsatt att du är medlem i förbundet)
Stödmedlem - 300 kr/år

Medlemsavgiften faktureras i samband med förbundsmedlemsskapet.

 

Ansök om medlemskap i Nationella föreningen för Arbets och Organisationspsykologer

Lista med kryssrutor eller alternativknappar